Den store integrerings-bløffen

Ordet integrering er blitt som Pizza Ristorante. Alle liker det, men ingen vet helt hva det er. Ordet er kanskje et av de mest misbrukte ordene i ordboka i nyere tid. 
Et godt eksempel er Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sitt forslag om at det må stilles krav til at flyktninger har vært i arbeid eller utdanning i minst fire år, samt ha en inntekt på minst 305.000 kroner før familien kan søkes til landet. Dette skal i teorien hjelpe til integrering.
 
Forslaget har vakt reaksjoner, og FNs Høykommissær for flyktninger har vært krystallklar på at forslaget bryter med internasjonale konvensjoner. Ved å gjøre det vanskeligere å gjenforene familier, vil heller ikke kjønnsbalansen blant asylsøkerne bli utjevnet. Enhver person som har vært i kontakt med NAV vet hvor vanskelig det er å få fastjobb. Per dags dato er sjansen for å få strøjobber og deltidsjobber mye større enn å kunne få fast jobb for en med innvandrerbakgrunn.
 
-Skal du integrere en mann i Norge, er det viktigste integreringstiltaket at mannen har familien rundt seg. Jo vanskeligere man gjør det for familien å komme til Norge, jo vanskeligere vil det være å integrere ham. De kommer ikke i gang med livet sitt. Alt som er viktig for andre mennesker er også viktige for flyktninger, sier Geir Lippestad.
 
Nå skjønner jeg at Sylvi Listhaug vil ha strammere flyktningpolitikk for å bevare velferdsstaten, noe som er viktig. Men ved å sette et umulig krav til familieforening og late som hun gjør det for integreringens skyld gjør hun ikke staten en tjeneste. Fordi de færreste av innvandrere kan møte et slikt umulig krav og i lengden ender de opp som syke og deprimerte.
Dette vil trolig koste staten enda mer enn de hadde familiene rundt seg og kunne yte til samfunnet. Det eneste de blir integrert i med et slikt tiltak er nærmeste grønnsaksbutikk, ti-kroners marked, undergrunnsverden, svartarbeid, depresjon og bitterhet.

Nå kan man kalle en spade for en spade og si at man ikke vil at disse menneskene skal flykte til oss. Det er da lurt å slutte å bruke integrering som et slags unnskyldning for å dekke over den bitre sannheten. Eller man kan innse hvor viktig familien er for disse menneskene. Av minst 360 båtflyktninger som har mistet livet på havet i januar var flere barn.

En av grunnene til at mange kvinner og barn flykter, er fordi det er blitt strengere med familiegjenforening i Europa.

63 kommentarer

Haakonb

09.02.2016 kl.00:50

For at mannen skal få det viktigste rundt seg må han forstå norsk, forstå Norge. At alle bidrar.

Husk - I Tyskland kreves det at de som kommer på familiegjenforening består tyskprøve på nærmeste konsulat i hjemlandet. Vi har ikke kommet så langt...

Mina Bai

09.02.2016 kl.05:34

Haakonb: Jeg er ikke uenig i det du sier.: )

kims

09.02.2016 kl.08:14

Majoriteten av flyktninger fra Midt-Østen blir uansett ikke integrert, stor andel har bedritne holdninger og er grovt overrepresentert på kriminalstatistikken så selvsagt handler dette om å skremme de fra å komme i det hele tatt. Det blir billigere enn å kaste bort en masse penger på folk som overhodet ikke passer inn i det sekulære, likestilte Norge.

Mina Bai

09.02.2016 kl.18:10

kims: Kriminaliteten er minst i innvandrertette befolkningen enn ellers i Olso. Google den. Les andre kilder enn document og HRS.

kims

09.02.2016 kl.08:17

Dette har både Frp, H og tildels AP og SP skjønt, men de kan jo ikke gå ut med dette. Derfor later de som om innstrammingene dreier seg om å skremme bort folk som ikke har beskyttelsesbehov, men tror nok folk flest skjønner tegninga, man har rett og slett gitt opp en vellykket integrering av folk fra Midt-Østen.

Mina Bai

09.02.2016 kl.18:09

kims: Fordi? sist jeg sjekket jobbet mange fra Midtøsten i helse sektoren og kjørte trikk og buss, og de jobbet på sykehjem. De er leger og tannleger osv....det er også en del som er uføre men ikke alle.

gunnar

09.02.2016 kl.09:16

de kan bli i norge til krigen er over. så rett hjem igjen.

Mina Bai

09.02.2016 kl.18:07

gunnar: FRP allerede jobber med et slikt forslag som er problematisk når krigen varer i 10 år eller mer....

Judas Iscarot

09.02.2016 kl.09:21

Når staten ikke har kontroll over 1 millioner utlendinger i vårt eget land. Hvordan i all verden kan vi ta inn flere? Det er best å kaste ut alle de som ikke kan språket, har tulle religioner som en-guds tro, belaster samfunnet og familier. Dette gjelder også de som har bodd her i flere år, de godkjent asyl skal også ut.

Mina Bai

09.02.2016 kl.18:06

Judas Iscarot: ingen har tatt inn 1 millioner. Ikke overdriv! Siste tallet for 2015 er 30,000 i en verden der vi har den største humanitære krisen etter andre verdenskrig. Se litt rundt deg, livet består ikke bare av deg og din navle.

Jan Jansen

09.02.2016 kl.09:29

Oppgaven nå bør være å returnere folk dit de hører hjemme. Begynn med dem som kom først og deres barn. Utdannelsen de fikk i Norge kommer til god nytte hjemme.

Mina Bai

09.02.2016 kl.18:05

Jan Jansen: De er din lege, din sykepleier og når du blir gammel, blir de som pleier deg på sykehjem. Lev med det! Jeg tror du bør takke dem for at de er der for å pleie deg i alderdommen...om du ikke er allerede der.

Tjomsland

09.02.2016 kl.09:30

I England har man innsett at muslimer ikke kan integreres i landet, og at man må godta at de samler seg sammen i enklaver:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3418620/Muslims-not-like-just-accept-never-integrate-says-former-racial-equalities-chief-Trevor-Phillips.html

Dessverre er dette tendensen vi ser over hele Europa: Vi må bare innse at muslimer IKKE VIL integrere seg, uansett hva vi gjør.

Mina Bai

09.02.2016 kl.18:03

Tjomsland: Norge er ikke England og har andre krav enn England. Nå må du slutte å bare lese DailyMail, document og human rights service som direkte er ANTI-innvandrer men skriver om innvandrere.

tomnico

09.02.2016 kl.09:31

Selvfølgelig vil unge menn bli integrert uten å ha slekten rundt seg. Det er nok mangel på vilje til integrering det skorter på, dersom du unge menn ikke blir integrert.

Mina Bai

09.02.2016 kl.18:02

tomnico: De får ikke jobb, hvordan kan dette gå inn i hodet ditt? De FÅR IKKE JOBB? Når var du sist på NAV? for jeg er der ganske ofte og ser hvordan de letter etter jobb! Med sånne holdninger som deg hvordan kan få folk jobb?

Lagertha

09.02.2016 kl.09:32

Så da er løsningen fri familiegjenforening og ikke noe krav til forsørgelse, eller at de får gode jobber med en gang? Eller at vi ikke lenger tar imot noen?

Mina Bai

09.02.2016 kl.18:01

Lagertha: jeg skriver at kravet er umulig, hvor har jeg sagt "ikke-krav?"

R. Moseby

09.02.2016 kl.09:34

Jeg synes du bruker store bokstaver ift å snakke sannhet?

""FNs Høykommissær for flyktninger har vært krystallklar på at forslaget bryter med internasjonale konvensjoner""

Dette er ikke en sannhet.

Sannheten er:

""Høykommissær for flyktninger mener at forslaget KAN bryte med internasjonale konvensjoner.""

Dette må juridisk prøves for å kunne forsvare en påstand som det gjøres her.

Ikke rart det blir ville diskusjoner når alle skal leke dommere.

Mina Bai

09.02.2016 kl.18:00

R. Moseby: Min kilde er VG og grunnen til at man skriver KAN er fordi dette er en forslag.

romico

09.02.2016 kl.09:40

Er de ikke pussig at "FNs Høykommissær for flyktninger har vært krystallklar på at forslaget bryter med internasjonale konvensjoner" ikke har blitt meddelt norske myndigheter, men bare "kunngjort" dette i pressen?

Mina Bai

09.02.2016 kl.17:58

romico: det er skrevet av presse overalt hvis du googler.

Tjomsland

09.02.2016 kl.09:59

Relevant artikkel om integrering av muslimer:

https://www.document.no/2016/02/den-umulige-integreringen/

Mina Bai

09.02.2016 kl.17:52

Tjomsland: kjære deg, skal lese. Men du må også love meg å se på andre kilder enn document.no eller Human rights service. Det finnes også mange gode eksempler der ute:-)

09.02.2016 kl.10:01

Problemet med innvandring er litt 'uløselig'.

Om de arbeider så tar de jobbene fra nordmenn, slik at nordmenn må gå på trygd.

Om de ikke arbeider så bruker de trygd selv istedet.

Det viktigste er å skape arbeidsplasser i EKSPORT-næringer. Kun på den måten blir det en netto positiv handelsbalanse inn i Norge, slik at vi har råd til å ha flere innbyggere (arbeidsløse så vel som arbeidshavende).

Riktig nok så genererer et stort innbyggertall også arbeidsplasser internt i et land, feks å blir det 1 barnehageassistent plass + 1/2 lærer-arbeidsplass per 15 barn, men de 15 barna må jo ha arbeid når de blir store. Dersom ikke arbeidsplassveksten per ny innbygger er rundt enn 1.0 blir det problemer. (for høy arbeidsplassvekst er heller ikke positivt i lengden pga inflasjon).

Mina Bai

09.02.2016 kl.17:50

Anonym: Jeg er enig i en del ting du sier. Men de fleste jobbene som innvandrere tar er de jobbene som nordmenn ikke vil ha. Vaskehjelp, trikk sjøforer, hjelpepleiere. Hos Bunnpris der jeg jobber er mange utenlandske arbeidere, bl. a. fra Polen og Sverige. De har fått jobb ganske lett. Hvorfor skal en innvandrer som er bosatt i Norge og kan norsk, ikke få disse jobbene?

Tjomsland

09.02.2016 kl.10:06

Sterke krefter jobber MOT integrering:

http://www.rights.no/2016/01/hvordan-de-vil-skape-egne-islamske-enklaver-i-norge-og-europa-rystende-beretning-fra-lederhold/

Les f.eks.:

I sine prekener oppfordrer imam Rageah unge muslimer til å samle seg også bosettingsvis, for å kunne utøve nok politisk og økonomisk makt i ett område til å tvinge lokale myndigheter til å godta innføring av islamske sharialover.

Målsettingen er, i henhold til Rageah selv, at muslimer på sikt skal utgjøre en så betydelig politisk og økonomisk pressgruppe at man kan tvinge myndighetene til å forandre politikk ? både i lokalmiljøet, innenriks og utenriks. Han oppfordrer derfor muslimer til kun å bosette seg i muslimske områder, ansette muslimske arbeidere, kjøpe varer og tjenester fra bedrifter eid av muslimer og unngå bruk av «vantro» media i markedsføring.

Mina Bai

09.02.2016 kl.17:46

Tjomsland: kjære deg, vi protesterte kraftig da en annen Imam med samme synspunkter skulle komme til Norge. du kan lese om den her. Jeg var bl. de første som protesterte. Disse er ekstreme mennesker som bør ikke lov å komme til Norge. Basta. Det at denne Rageah personen har vært i Norge og holdt tale har vært et stort feilgrep. Og vil ikke gjentas.

vandraren

09.02.2016 kl.10:19

I byen luton i england har jo islamisering medført store problemer.

https://www.youtube.com/watch?v=SgKMI1wV0ps&index=1&list=FLFdysXgOxgwe7kNFPy39SMg

Mina Bai

09.02.2016 kl.17:38

vandraren: Jeg er enig at Luton er en katastrofe. Vi er ikke der og vi ikke skal havne der. Vi, jeg inkludert, er den første som kritiserer ukultur bl. mine egne. Vær snill og les mine innlegg fra før.

Mina Bai

09.02.2016 kl.17:39

vandraren: bl. a. har jeg kritisert kraftig "årets osloborger".

Pandora

09.02.2016 kl.10:45

Alle gråter selvsagt for sin syke mor, men faktumet er at integreringen ikke har fungert særlig bra i noen land selv med den svært så liberale familiegjenforeningspolitikken Europa har i dag så kanskje det er på tide å tenke nytt. Antakeligvis vil den viktigste faktoren for god integrering være å holde antallet innvandrere på et absolutt minimum slik at de som kommer får de rette impulsene til å bli integrerte i stede for å segregere seg i sine egne enklaver. Slik sett vil en restriktiv familiegjenforening bidra til færre innvandrere og dermed bedre integrering.

Mina Bai

09.02.2016 kl.17:36

Pandora: Du har et poeng her, men for restriktiv familiegjenforening vil heller ikke bidra til integrering. Det vil bidra til økt marginalisering og økte utgifter for staten i lengden. Vi må finne balansen.

Knut

09.02.2016 kl.10:47

Kjære Mina. I bloggen din stiller du egentlig to spørsmål. 1. Skal det være krav til den som er i Norge for at det er mulig med familiegjenforening og 2. Hvis Ja, hva skal kravene være. Jeg mener at det bør stilles krav. Så kan vi være uenige om hvor "vanskelige" kravene er. Hva mener du?

Mina Bai

09.02.2016 kl.17:34

Knut: kjære deg, jeg er helt enig med deg at det bør stilles krav. Grunnen til at vi har en del parallelsamfunn er fordi vi ikke har stilt nok krav. Men kravet bør ikke være så umulig at det jobber mot sin hensikt.: )

Lagertha

09.02.2016 kl.11:38

Men da får vi bare stenge grensene da! Det er jo faktisk løsningen! Bra at utlendinger selv kommer med fasiten.

Mina Bai

09.02.2016 kl.17:27

Lagertha: Du kan ikke stenge grenseneifølge internasjonale konvensjoner. Livet består ikke bare av deg og deg vet du. Vi lever i en verden der vi alle er forbundet til hverandre og til menneskelige, internasjonale lover. Forresten er jeg ikke en "utlending", jeg har norsk statsborgerskap. Lev med det.

toto

09.02.2016 kl.11:57

Jøss!

Vi må slutte med ordet integrering . Det har ikke nyttet på dem med islam i bagasjen . Dessverre , det er bare å innrømme det . Vi trenger assimillering .

Men dermed er det ikke sagt at innvandrere MÅ spise svinekjøtte eller drikker alkohol . Vi har etniske nordmenn som ikke gjør dette på grunn av deres kristne tro . Ei heller feiere Jul, Påske ller annen kristene hellgdager . Også kristne Nordmenn gjør ikke det .

Vi er for lite land når det gjelder innbyggere til å ta til oss så mange muslimer som vi gjør nå .

Allerede med dem vi har , ser vi segresjon og krav om et paralellsamfunn .

Dessverre , Norge er for lite .

Mina Bai

09.02.2016 kl.17:25

toto: jeg er der ute mer enn deg og står på barrikadene og kritiserer parallell samfunn og ukultur. Men det er en verden i krig der ute, og naboland som Libanon har tatt mange millioner flykninger. Hva har du å yte som et mennesket til din art?

Torgunn

09.02.2016 kl.12:52

Er dette bare 'clickbait' Mina? Du svarer jo ikke på noen innlegg.

Mina Bai

09.02.2016 kl.17:21

Torgunn: Jeg er her nå. :) Skal prøve å være flinkere....

Idefix

09.02.2016 kl.14:20

Mina, du sier at: "Per dags dato er sjansen for å få strøjobber og deltidsjobber mye større enn å kunne få fast jobb for en med innvandrerbakgrunn."

Slik har det vært i alle år (for ikke-vestlige innvandrere). Akkurat derfor er det tvingende nødvendig å begrense migrasjonen av folk som ikke kommer seg i arbeid i Norge fram til vi kan vise til en positiv utvikling på dette området. Det hjelper ikke på noen verdens ting om de som ikke kommer seg i arbeid også får hentet familien sin, som heller ikke kommer seg i arbeid. Snarere tvert i mot. Vi vet at fattigdom fører til en rekke sosiale problemer, og når dette blir stort nok vil konsekvensene bli uoverkommelige... om vi ikke er der allerede.

Mina Bai

09.02.2016 kl.17:20

Idefix: Din kommentar er faktisk en av de få fornuftige kommentarer her. Jeg er ikke uenig i det du sier.: )

Klarsynt

09.02.2016 kl.14:20

Hva har Islam med flykninger å gjøre? Bortsett i fra at terror orginasasjonen Islam bruker asyl som døråpner.

Flykninger må få hjelp Islamister og Muslimer må nektes innreise til Norge og aller helst Europa.

De som er Muslimer må sendes ut. Alt annet er galskap.

Mina Bai

09.02.2016 kl.17:18

Klarsynt: Det er mange typer muslimer, moderate, moderne, sekulære og de som fremdeles befinnes seg i middelalder, mentalt sett. Islamnet og profetens Ummah er et godt eksempel på det sist nevnte. Andre muslimer er som du og jeg. De er her, og de vil yte noe til samfunnet. Ikke vær fordomsfull og fordøm et mennesket basert på hans/hennes religion.

Thor

09.02.2016 kl.15:53

Ja, integrering er missbrukt. Og ett helt ubrukelig konsept, som ikke fører noe bra med seg. Integrering bør kastes på søppeldynga sammen med andre elendige ideologier som kommunisme. Ved innvandring er det bare en eneste ting som er det riktige, og det heter assimilering. Som er hva som bør gjøres med alle som kommer her. For muslimers del er vel den japanske modellen den beste som er laget for å få dette til.

Mina Bai

09.02.2016 kl.17:15

Thor: japanerne er i ferd med å dø ut som nasjon nettopp fordi de ikke har innvandrering. Du bør sjekke fakta, mange gode linker om det på nettet. Det er innvandrers barn som vil sørge for at du skal mates, vaskes og tas vare på når du er gammel. Vær snill og tenk på det.

Thor

09.02.2016 kl.17:24

Japan er eneste vestlige land der assimilering av muslimer har gått knirkefritt, og i motsetning til andre land så vil japan fikse sine problemer selv, og ikke importere en løsning.

Og nei, det er ikke innvandreres barn som vil sørge for noe av det når jeg blir gammel. Ett lite antall av dem kanskje, men da de også øker befolkningen er ikke de noen løsning. De vil stort sett vakse og ta vare på sine egne. Det er ikke noe + med flere folk. Det er det samme som alltid, problemene blir større eller det samme, ikke bedre med innvandring.

Og jeg har sjekket fakta rundt muslimer i japan, det har gått knirkefritt pga deres assimileringsstanse mot innvandrere, de få de tar imot.

Thor

09.02.2016 kl.17:27

Og din påstand om at japan er i ferd med å dø ut fordi de ikke tar imot innvandring er ganske så patetisk. Du vet like godt som meg at det overhodet ikke er problemet. Problemet er at de får for få barn. Innvandring vil ikke forhindre japanere å "dø ut" uansett.

Mia

09.02.2016 kl.23:27

Hei,

for at nordmenn skal søke familiegjenforening(f.eks med utenlandsk ektefelle) stilles det krav til en viss inntekt for å forsørge ektefellen. Jeg mener det er helt urimelig at mennesker som ikke har tilknytning til Norge skal ha særfordeler sammenlignet med vår egen befolkning (som et land først og fremst har ansvar for). Asylsøkere får asyl hvis de trenger beskyttelse, men kan utover det ikke kreve særfordeler mener jeg. Når det gjelder internasjonale forpliktelser kan de ikke overkjøre demokratiet. I så fall har et lite land ikke noen mulighet til å beskytte seg mot f.eks å bli mindretall i eget land; og da er vi jo ikke lenger et demokrati hvis flertallet faktisk ønsker å opprettholde den etnisk norske befolkning som majoritetsbefolkning (enn så lenge...). Det er ca 4 millioner nordmenn (etniske), og jeg savner refleksjoner fra de 20% av befolkningen som er kommet senere mht at det er en helt naturlig "overlevelsesdrift" å ønske å fortsatt være majoritet i eget land.

De som kommer tenker selvsagt også mer på seg selv enn de som er igjen, f.eks i flyktningeleire. Ingen refleksjon fra dem om at kostnaden med å ta inn mennesker i Norge kunne komme mange flere til gode i et lavkost-land. Og det er nok helt naturlig at man tenker først på seg selv og sine nærmeste.

Syns det er leit at man beskylder dem som vil bruke det meste av ressursene på å hjelpe flest mulig for å ha dårlig menneskesyn og verdier. Det er vel det som menes med godhetstyranni: å tro at man har monopol på å være god med sin måte å tenke/ gjøre det på. Respektfull debatt er viktig, også for de som skal få bli her!

09.02.2016 kl.23:53

Hvordan kan du si at de tar jobber som vi ikke vil ha, eks hjelpepleier? Du kan ikke komme rett inn fra gata og få det. Det er tross alt flere års utdannelse, for å få off.godkj. Det er også omtrent umulig å få en 100% stilling uten min 10 års ansinitet,og der kan det være hundrevis av søkere..

1234brettmuslimsompapir

10.02.2016 kl.02:54

Mina bai selv om noen har norsk statsborgerskap så betyr det ikke at de ER norske der betyr at de får være i landet, om jeg får tyrkisk statsborgerskap så er ikke jeg tyrkisk fordi men en norsk som bor i Tyrkia!! Trøtt jeg begynner å bli sånne sand land folk:/

Mjølner

10.02.2016 kl.17:02

Hvorfor er det så galt at de er selvforsørgende?

Jeg mener kravet skulle være basert på reelt lønnsarbeide og at 4 år med arbeide er minimum, så får utdanning komme i tillegg.

Hvorfor skal vi ta inn mange lavt utdannede når våre egne lavt utdannede virkelig sliter med å finne seg arbeide?

Det er på tide at Europa prioriterer sine egne, før de slipper inn andre.

Videre mener jeg at det må blir slutt på det enten/eller som er i diskusjonen i dag.

De må skilles mellom de som sannsynligvis vil tilpasse seg, og de som sannsynligvis ikke vil det.

F.eks en somalier vil neppe tilpasse seg, mens en tamil sannsynligvis vil tilpasse seg. Da må konklusjonen være at en tamil kan få sjansen og slipp til, men somalieren ikke skal slippe inn i landet.

Noe innvandring vild et alltid være, men da må det være grupper som kan bidra, og de må være behov for det de kan bidra med.

Vi kan ikke ta imot befolkningsoverskuddet fra Afrika og Midt-Østen.

Infidel

10.02.2016 kl.18:18

MinaBai: Det du sier om at kriminaliteten er minst i innvandrertette befolkningen enn ellers i Oslo er bare tull. Alt statistikk fra SSB og politiet påpeker det motsatte. Innvanderbefoplkn ingen som helhet er tre ganger så kriminelle. Muslimer trekker opp og budister fra Thailand og feks Vietnamesere trekker ned.. Dette er allmennkunnskap og jeg kan ikke la deg slippe unna med en slik løgn!

Torgunn

10.02.2016 kl.18:52

Anbefaler alle å lese document.no - rights.no - avpixlat.info

Bedøm selv. Der vil du finne i stor grad nøytral og objektiv informasjon, ikke 'ANTI-innvandrer' som Mina skriver, men nyheter som 'mainstream media' ofte ikke vil trykke. Les og bli sjokkert over hva som skjer; først og fremst i Sverige, men også i Norge og Danmark.

Espolin.netEspolin.net

10.02.2016 kl.20:00

Hei, vi er en nyoppstartet side som lager headere og redigerer bilder gratis, stikk innom www.espolin.net :D

Hans O

10.02.2016 kl.20:17

Eller man kan stille spørsmålet om hvorfor alle vil til vesten og ingen flykter til Muslimia.

Bjøllo

10.02.2016 kl.22:31

Flott at du svarer på mange av innleggene, men dessverre

har du svært dårlige faktiske kunnskaper om det du skriv om. I hele Vest-Europa blir det sett på som et stort problem å få sysselsatt innvandrere fra Afrika og de muhamedanske landene i Asia. Selv etter 5-7 år har de en sysselsettingsgrad som ligg på mindre enn det halve av landenes egne befolkning. Danske aviser skriv bl. a at bare 1 av 4 er i arbeid etter 5-7 år. SSB har for nokre år siden gjort undersøkelser som viser en katastrofalt lav sysselsettingsgrad for disse i Norge, og det var i en tid da det var en svært høg etterspørsel etter arbeidkraft. Landet flømde over av fremmedarbeidere frå Sverige og Øst-Europa, men muhammedanerne i Norge fant tydeligvis bare i liten grad arbeid.

Arthur Benneche

11.02.2016 kl.07:49

Da får de reise hjem eller til ett land som de kan trives i.

Micah

11.02.2016 kl.13:10

Mina Bai: Kriminaliteten er minst i innvandrertette befolkningen enn ellers i Olso. Google den. Les andre kilder enn document og HRS.

Ei heller kriminelle liker å drite i eget rede.

Mina Bai

22.02.2016 kl.20:17

Micah: Det er du som liker å drite, drite i fakta og i kommentarfeltene:-)

Baltazar

23.02.2016 kl.21:26

Mina Bai: du henviser stadig til at folk som imøtegår dine argumenter må slutte å hente fakta fra rights og document.

Men hvor henter du dine "fakta" fra? At det er mindre kriminalitet blant innvandrere enn etniske nordmenn er jo en ren bløff fra din side! Talltriksing. Eller i beste fall mangel på elementær forståelse av statistikk.

Etniske nordmenn står for 52% av kriminaliteten - MEN - med tanke på at innvandrerne utgjør "bare" 20% av befolkningen, og likevel står for 48% av kriminaliteten, så betyr det nesten 4 ganger høyere tetthet av kriminelle blant innvandrere. (20 innvandrere gjør nesten like mye ugagn som 80 etnisk norske) OG - når i tillegg enkelte innvandrergrupper, som de fra Thailand, Kina, Filipinene og Vest-Europa faktisk trekker snittet for innvandrere ned, betyr jo det at situasjonen er enda værre enn 4-gangen for de som kommer fra arabiske og afrikanske land.

Skriv en ny kommentar

hits