En hijabfri dag

 
For å ufarliggjøre hijab tar Thomas Haile til orde for en hijabdag etter mønster av turbandagen (Aftenposten 20. april). Ifølge Haile føler hijabbærende kvinner seg ekskludert i samfunnet.
 
Hijab er ganske utbredt og akseptert i det norske samfunnet. I Oslo bærer et stort antall muslimske kvinner hijab. Man ser dem overalt; på offentlige institusjoner, i sykehus, på skolene, i privat sektor. Nylig avviste partiet Høyre et forslag om å forby barnehijab.
 
Fenomenet hijab ble introdusert med metallkøller og bevæpnet politi etter den islamske revolusjonen i Iran i 1979. Fra Iran ble det eksportert til Europa og derifra til Midtøsten.
 
I Iran blir hijabpåbudet håndhevet av et bevæpnet moralpoliti. Opp gjennom årene har staten stadig lansert nye tiltak for å slå ned kvinnenes motstand. Lavnivået ble nådd i fjor sommer da det ble kastet syre på kvinner med utilstrekkelig hijab. I år er det etablert en «usynlig» hær på 7000 sivilkledde, religiøse menn med fullmakt til å arrestere, rapportere og trakassere kvinner om for eksempel håret skulle synes utenfor den obligatoriske hijaben. Hver dag blir iranske kvinner arrestert, slått og ydmyket fordi de motsetter seg hijabpåbudet.
 
Også i andre islamske land er hijab et kontroversielt plagg. Mange kvinner blir tvunget til å bære plagget grunnet sosialt press og av frykt for å virke «uærbare».
 
Hijab er mer enn et nusselig lite tøystykke, det er islamistenes språk. Overalt hvor islamister tar over blir plagget implementert med tvang. Prisen for ikke å velge hijab er høy, selv i land hvor den ikke er obligatorisk. Men hijab er ikke påbudt i islam. Det islamske sunni universitetet Al Azhar i Egypt slo i 2012 fast at versene i Koranen som refererer til hijab, er tatt ut av kontekst. Versene hvor kvinner blir bedt om «å tildekke sin pryd», henviser til at kvinner i sin tid blottet brystene for å oppildne menn som var på vei til slagmarken.
 
Vi trenger ikke en hijabdag. Det vi trenger er det motsatte, en dag der vi kan ta av oss hijaben i solidaritet med undertrykte kvinner verden over, kvinner som ikke fritt kan velge hvordan de går kledd. Vi trenger opplysning, kunnskap og diskusjon om hijab.
 
Hijaben har ingen plass i en frigjort muslimsk kvinnes liv. I et feministisk perspektiv representerer hijab en kultur som fordømmer kvinners seksualitet, fremmer såkalt «ærbarhet» (efat), jomfrudom og segregering av de to kjønn.
 
For dem av oss som har flyktet tusen kilometer for å unnslippe islamismen og hijabens tyranni, er feiring av hijab en feiring av tyranniet.
 
Innlegget ble refusert av Aftenposten.
hits