Terroren i Nice

Terroren har igjen rammet Europa. Igjen har Frankrike vært målet, en lastebil har kjørt inn i festglade voksne og barn og brutalt meid ned 84 mennesker. President François Hollande har forlenget unntakstilstanden med ytterligere tre måneder.  

For første gang betegner den franske presidenten terroren som islamistisk, og lover å bekjempe den. Kanskje er det på tide at flere tar inn over seg at terroren har noe med islam å gjøre, men vi må samtidig ta inn over oss at fredelige muslimske borgere er like sjokkert og redd som alle andre. Vi må erkjenne at islamisme og politisk islam er rundt oss, den har som mål å ta makten og innføre et slags khalifat eller en islamsk stat der menneskerettigheter, frihet, likestilling (som av islamistene blir sett på som en utelukkende vestlig idé) skal settes til side til fordel for Guds evige sharialover og bestemmelser. 

 Løsningen er ikke å lage fiendebilder av muslimer, den er heller ikke mer nasjonalisme, vi må holde hodet klart, målet er nettopp å bevare vårt mangfoldige og frie samfunn. Bevegelsesfrihet, livsglede, likeverd er ting voldelige islamister bekjemper. Vi må også rette vår oppmerksomhet mot den ideologi ultrakonservative muslimer sprer i vårt samfunn. Deres hat mot Vesten er ikke legitimt. Det finnes ikke noe «vi og dem», vi skal ikke sortere mennesker etter religiøse preferanser. Vi må se individet, ikke gruppen det tilhører, og aldri glemme at Europa er bygget på Den franske revolusjons idealer om frihet og likhet.  

 En del muslimer bærer med seg fiendebilder og hat mot Vesten. Dette har selvfølgelig røtter i vestlig innblanding, statskupp og invasjoner  i Midøsten. Det er dessverre blitt god butikk for religiøse ledere å nøre opp under hatet for å oppnå mer makt og støtte fra majoriteten. Invasjonen av Irak var et feilgrep, men den kan ikke brukes til å dekke over muslimenes egne feilgrep i Midtøsten lenger.  Den evinnelige krigene mellom Sunni og Sjiaer er noe vi må ta ansvar for. Å påta seg offerrollen for å rettferdiggjøre hatet mot Vesten er blitt ganske stuerent etter Irak krigen. Men vi må ikke glemme at Frankrike sto imot USA og ville ikke invadere Irak. Det kostet Frankrike dyrt å stå alene imot amerikanerne. Og Frankrike er paradoksalt nok i den sammenhengen, det landet som til nå er blitt hardest rammet av islamistisk terrorisme i Europa. 

 Blant muslimer på den andre siden av kloden er det ganske sturent å mene at IS er laget av Vesten. Denne konspirasjonsteorien blir importert av muslimer i Vesten. Vi må konfrontere og bekjempe forenklede forklaringer som at krigen i Irak og BARE krigen i Irak har gitt grobunn for ISIS. Problemstillingen og mekanismene bak er mye mer kompliserte enn det forenklede fiendebildet de fleste muslimer har. Islamismens fødsel med den iranske revolusjonen av 79 og de voldelige jihadistbevegelser som Al Quida, Taliban, Al Shabab, Buko Haram og sist IS som oppsto i regionen etter den, ikke glemmes. Våpen industrien er også en faktor, men det er ikke bare vesten som selger våpen. Om vi skal leve fredelig side om side som europeiske borgere uansett religion, hudfarge og etnisitet, må vi verne om grunnleggende europeiske verdier som likeverd, likestilling og frihet. Vi må motarbeide det hate en del religiøse ledere og en del muslimer nører opp under. Det gir grobunn for ekstremisme og voldelig islamisme. Ved ikke å fremme et mere nyansert bilde av tingenes tilstand enn rent sinne mot Vesten, går vi islamistenes ærend og nører opp under polariseringen og hatet. 

hits