Integrerings tomprat

Refugee seeking asylum in foreign country
Licensed from: stevanovicigor / yayimages.com

Det har vært mye prat om integrering i det siste. Men all denne integreringspraten virker som tomprat når man ser at resurssterke, flotte forbilder eller barnefamilier med opphold sendes tilbake til hjemlandet . Et skremmende eksempel er Abinaya eller Abii Thulasi, førstehjelpmannskap og ungdomsleder fra Norsk Folkehjelp Asker og Bærum som ble i går tidlig hentet og transportert til Trandum for ut transportering fra Norge. Hun utvises etter 12 år i Norge.

Hun er en 20 år gammel godt integrert jente i lokalmiljøet. Hun er leder i Sanitetsungdomsgruppa og del av den frivillige beredskapen til Norsk Folkehjelp Asker og Bærum. Som utdannet førstehjelpsmannskap hadde hun også startet på veien til å bli instruktør for Norsk Folkehjelp.

Hun kom fra Sri Lanka til Norge som 8-åring i 2004 sammen med moren sin. Hun har fullført skolegangen i Norge og er klar for et videre liv her. Etter hele 12 år i Norge kastes hun plutselig ut av landet.  Abinaya er nok et eksempel på at regjeringen og utlendingsmyndighetene har helt feil perspektiv i integreringsarbeidet.

En ressurssterk ung kvinne kastes ut fordi Sri Lanka nå oppfattes som trygt. Hvordan kan en jente vokst opp i et flott land som Norge plutselig måtte flytte til Sri Lanka. Tanken er skremmende.


Regjeringen har i disse dager gitt UDI instrukser om at 1600 somaliere med oppholdstillatelse skal returneres. Blant dem er det en del barnefamilier. Barn som kommer fra en utrygg fortid og trauma kastes igjen inn i en utrygg og usikker fremtid.

 

Hvordan kan man ta integreringspraten alvorlig når slike tiltak settes i gang?

hits