NRKs svartmaling

Foto: NTB Scanpix

 

I andre runde av artikler fra NRK som stiller spørsmål ved den norsk-somaliske samfunnsdebattanten Amal Adens troverdighet, kokes det suppe på spiker. Det er pinlig å lese artikkelen. Politiet i Kvam har spurt seg litt rundt, men finner ikke noe fordi Amal Aden ikke har anmeldt konkrete personer.

Politiet i Oslo bekrefter at trusselbildet for Amal er reelt og det er årsaken til at hun har fått politibeskyttelse. Politiet i Kvam mener trusselen kunne være reell, men ingen anmeldelser, ingen gjerningsmenn.

Så hva er problemet?

Det er at NRK lager en sak av ingen ting og heller bensin på bålet konservative religiøse miljøer har fyrt opp under Aden. Uansett hvor mange ganger man leser NRK-artikkelen kommer man ikke til annen konklusjon enn at den eneste feilen Aden har gjort er ikke å anmelde konkrete personer. Det er legitimt å spørre hvorfor hun ikke har gjort det. Men like legitimt å spørre om det kan ligge personlige årsaker bak det at hun ikke anmelder.

Vi vet at Aden skriver under pseudonym og er under politibeskyttelse for å ha vitnet i en narkosak og for hennes foredragsvirksomhet. Allikevel flesker NRK til med overskrift i stor skrift: Politiet rykket ut for å beskytte Aden, fant aldri bevis for at hun ble truet.

Tittelen gir inntrykk av at Amal rett og slett lyver. Hva er hensikten med dette? Artikkelen sprer seg i sosiale medier og bygger opp under den heksejakten Utrops redaktør Majoran Vivekananthan og shariaelskere som Farhad Qureishi driver mot Amal. I kommentarfeltene hevder enkelte muslimske landsmenn at Amal gjennom løgn «stigmatiserer» somaliere og muslimer. Om Amal Aden ikke allerede var hetset, er hun det virkelig nå. Takket være NRK.

Amal Aden er en lesbisk, muslimsk kvinne fra Somalia. Hun går utildekket og bruker bukse, noe som i det somaliske miljøet er tabu for en kvinne. En annen homofil muslim kan også fortelle om trakassering på grunn av sin legning. I en artikkel skrev Katlam Lie engang at han noen ganger kvier seg for å gå til søppelrommet av frykt for å bli fysisk angrepet. For ikke lenge siden skrev VG om en homofil muslim og hans norske samboer som fikk juling på grunn av at de holdt hverandre i hånden. Muslimske «venner» av familien sto bak.

Trenges det virkelig hjernekirurgi for å skjønne at disse menneskene blir utsatt for trakassering og press? Hva er NRKs hensikt med å følge opp Utrops hets av en allerede truet kvinne, en kvinne hvis beskyttelsesbehov er bekreftet av politiet? Som samfunnsdebattant med innvandrerbakgrunn spør jeg, hva vil NRK med dette?

I en annen sak (2.12.2016) går fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman, ut gjennom NRK.no og ber om dokumentasjon for at Aden ble nektet drosje. Som om det er mulig å dokumentere at man blir nektet drosje. Jeg ble selv ofte nektet drosje da jeg var syk og brukte TT-kort. Jeg haltet fra drosje til drosje til jeg fant en som aksepterte TT-ordningen. Terje Damman har spurt seg om og ingen kan huske å ha nektet Aden drosje, ergo er alt i skjønneste orden. Vi forstår at han ikke ønsker å sette Vest-Agders drosjenæring i dårlig lys. Men er dette alt han kan stille opp med? Tror han virkelig at noen kommer frem med navn og adresse og innrømmet at han har diskriminert Amal?

I går ga Rania Jalal Al-Nabi i VG et urovekkende innblikk i hverdagen til en frittalende minoritetskvinne. «Hatmeldinger, trusler og utstøtelse» er hennes «belønning» for å ta et oppgjør med patriarkatet.

For en uke siden ga en annen muslimsk samfunnsdebattant en statusoppdatering på FB. Faten Al Husseini skrev om hvordan hun etter å ha bodd for seg selv en tid på grunn av helseplager, er blitt rammet av rykter og karakterdrap i nærmiljøet. Er det anstendig av oss å spørre henne om eksakt hvem som har sagt hva til henne og i hvilken sammenheng? Er det anstendig å sette utsatte personer under enda mere press? Er det verdt å sette deres troverdighet og helse på spill for å få en sak, få klikk? Hva ønsker NRK å oppnå? Skal innvandrerkvinner hetses til ikke å snakke ut om sosial kontroll? Er alt roserødt i innvandrermiljøer: Du kan være homofil og muslim, smile glad, være åpen om din legning og få ros for det? Kan en innvandrerjente flytte for seg selv uten å bli målskive for nedverdigende, ondskapsfull ryktespredning?

 

Jeg tror på Faten Al Husseini, på Amal Aden og på Rania Jalal Al-Nabi fordi jeg selv kommer fra denne kulturen og kjenner den, det er en kultur av rykter, baksnakking og karakterdrap, men mest av alt sosialkontroll.

For å beskytte seg mot disse menneskene i NRK og Utrop, som på lik linje med patriarkatet venter på å rive dem i stykker, skal disse jentene fra nå av være litt mer presis om hvem som har sagt hva til dem.

Disse modige jentene skal fra nå av huske godt.  

Men enn så lenge og for all del, ikke lat som at sånne ting ikke skjer bare fordi man ikke har bevis på papir. For det skjer oftere enn NRK og Utrop liker.

 

19 kommentarer

Maria

17.12.2016 kl.14:32

Fantastisk bra skrevet, og utrolig flott at du stiller opp og forsvarer disse kvinnene når alle andre ser ut til å ha vendt dem ryggen, eller vurderer å gjøre det.

Det er sikkert lett å hoppe på dette hylekoret som krever bevis for at trusler har blitt fremsatt, eller at noen har kommet etter deg når man ikke kan fremlegge dokumentasjon på verken det ene eller det andre, men hadde man spart på alt sånt søppel, så hadde man antagelig ikke fått gjort så veldig mye annet.

Kritisk

17.12.2016 kl.15:33

Det kan godt tenkes at hun snakker sant men de bør bevises.

Forøvrig bør kvinner også stilles til veggs mht sosial kontroll og undertrykkelse. Det er alltid menn som kritiseres men vi vet godt at kvinner kan både baksnakke, undertrykke og bedrive sosial hetsing mot de som ikke lever opp til forventningene. En mer balansert fremstilling etterlyses i fremtiden, selv om det er politisk ukorrekt å kritisere kvinner.

17.12.2016 kl.15:42

Og dette tullet til NRK tvinges man til å betale for.

Torkel

17.12.2016 kl.15:49

Dessverre så har det blitt slik med årene at NRK har blitt en gapestokk, og fremste medium for løgn og bedrag.

Mogadonen

17.12.2016 kl.15:51

#Kritisk: Du skriver at om hun snakker sant så bør dette bevises. Hvorfor? Er det ikke nok at politiet vurderer hennes tilfelle som så alvorlig at hun trenger beskyttelse?

Hva kommer denne konspiratoriske vinklingen fra? Det er en grunn til at vi har politiet og det ligger ikke i deres mandat å dele med deg eller andre hvorfor de vurderer saken som de gjør.

Når det gjelder sosial kontroll av og med kvinner, så er jeg ening med deg. De befinner seg ofte i skyggen, men er kanskje mest aktive i forhold til å mene hva som er sosialt akseptert på vegne av andre. Det er nok av menn som utøver handlinger på bakgrunn av kvinners "motiverende" påtrykk.

Å være kritisk er viktig og velkomment. Et samfunn uten levende samfunnskritikk og innlevelse mangler en hel dimensjon. Å la være å kritisere kvinner og se på dem som mindreverdige og stakkarslige, det tror jeg kanskje er den mest missforståtte generaliseringen som hvite middelaldrende velmenende kvinner, av dem som hevder å eie den sosialist-moralske retten til rett og galt har.

Audvin

17.12.2016 kl.16:04

Mina Bai stiller seg til stadighet åpen for selv å bli trakassert og gjør derfor en glimrende innsats for mennesker som absolutt trenger det. Nå er det slik at NRK aldri har stilt opp for mennesker som ikke deler deres nazistiske og kommunistiske syn.

Helt fra krigens dager, da de opererte som mikrofonstativ for Quisling, har de kjørt same ideologiske rotteløpet. For kvinnene det angår er det kanskje vel så påkrevd å få beskyttelse mot terroroppførselen fra NRK sine statsfinansierte lønnsmottakere, som beskyttelse mot egne landsmenn?

Inntil videre får vi støtte og satse på Mina Bai og hennes med-søstre og brødre!

svein andersen

17.12.2016 kl.17:07

Audwin - innlegget ditt forstår jeg ingen ting av. Tåkeprat hva........

Kai Inge Buseth

17.12.2016 kl.17:59

svein andersen: Jobber du i NRK, eller er du bare for ung til å forstå det Audvin sier i klartekst?

NRK med sin ideologiske vinkling, har mer enn én gang blitt bustet for å ha "konstruert" problemstillinger for å fremme sin egen venstreside-ideologi, det være seg å være mikrofonstativ for de stakkars palestinerne som var blitt kastet på gaten av de onde israelerne, eller saken om den "stakkars" kvinnen som var offer for menneskehandel.

Uten å stille et eneste kritisk spørsmål som raskt ville avdekket palestinernes svindel i den første saken og at kvinnen selv var menneskehandler i den andre saken, noe NRK visste om, men fortiet fordi det ikke "passet inn i historien".

Enig med både Mina Bai og Audvin. Vi har hatt mørke krefter i Norge som er i mot rådende samfunnsorden lenge før de fikk muslimene å skylde på.

Kashif

17.12.2016 kl.19:00

Skamløs glorifisering av religion skaper drepende hyperreligiøsitet . Har man muslimsk bakgrunn så kan man kritisere hva enn man vil, så fremt man samtidig bedriver med skamløs glorifisering av religion. De som våger å kritisere uten å bedrive med skamløs glorifisering av religion, blir fort utstøtt og man skal helst ikke ha noe med den personen å gjøre.

Hans Lund

17.12.2016 kl.20:54

Kronikken fra Mina Bai bekrefter at toneangivende, helst kvinnelige, redaktører og journalister i statsinstitusjonen NRK ikke vil at muslimske innvandrerkvinner skal bli for "norske". Der stiller de seg skulder ved skulder med tradisjonelle mannlige muslimer. (Etter min mening har det samme vært tilfelle også i Aftenposten, men er kommet på bedreingens vei i det siste.).

Grunnen til dette merkelige fenoment er todelt. For det første vil de at tradisjonell muslimsk kultur skal leve side om side med vår norske. Det gjelder også kvinnesynet. Det mange av oss kaller kvinneundertrykkelsen i islam slik den ytrer seg, oppfatter de ikke som undertrykkende. Tvert om oppfatter de den som berikende - noe norsk kvinnebevegelse bør ta lærdom av. Dette er kjernen i den oppskrytte multikulturalismen.

Bruken av begrepet "berikelse" i denne sammenheng, er ikke noe jeg har funnet opp. Jeg tror det var tidligere statsminister Jens Stoltenberg som stadig gjentok ordet. Og NRK er nøye med å videreføre det.

For det andre må vi være klar over at NRKs redaktører og journalister for alt i verden ikke vil assosieres med Fremskrittspartiets politikk og argumentasjon, på noe som helst vis. Den er rett og slett for folkelig og fornuftig - ikke-akademisk.

Det har som konsekvens at når kvinner med muslimsk bakgrunn hevder synspunkter som minner om det som har vært gjentatt i kommentarfelter av folk flest i desienner, så blir slike kvinner utfrosset og henvist til mindre betydningsfulle arenaer. Der står vi. Men kjære selvstendige muslimske kvinner: stå på! Seieren vil bli deres - uten NRK og Aftenposten. Dere har majoriteten av nordmenn på deres side.

Dragemor

17.12.2016 kl.21:33

Hei Mina.

Egentlig burde jeg sende deg en diger bukett blomster, men det lar seg ikke gjøre. Så jeg vil gi deg en bukett verbale blomster for innlegget ditt. Det fortjener du virkelig. Ikke bare setter du fingeren på et særdeles ømt punkt innenfor norsk samfunnsdebatt, men utsetter samtidig deg selv for den samme hetsen. Jeg tar av meg hatten, og sender deg i tankene en DIGER bukett av de vakreste roser.

atb

17.12.2016 kl.23:48

Takk for at du står opp for Amal Aden! Vi har få nok mennesker med det sivile mot som det er, om ikke også NRK skal misbruke sin makt til å bryte ned troverdigheten til disse få.

Muslim

18.12.2016 kl.02:17

Jeg skjønner meg ikke på verden. Hvorfor kan ikke folk leve som de vil?

Hvorfor må en muslim,kristen "what ever" bli kritisert for alle j**** valgene de tar?

Kan ikke mennekser begynne å akseptere hverandre? En person er homofil, og det burde ikke plage halve befolkningen.

Det er opp til hver enkelt kom hvordan de vil leve

presidenttrollet

18.12.2016 kl.03:33

Islam er ondskapens religion og kan sammenlignes med nynazismen i religiøs forkledning!

Willy

18.12.2016 kl.11:37

hva er sant og ikke sant i disse sakene interesserer meg faktisk lite.

det eneste jeg vet er at man skal respektere alle mennesker så sant

de respekterer meg og mitt

Unni Lindell

18.12.2016 kl.11:46

Jeg har flere ganger vært sammen med Amal " på byen". Hun har da hatt "livvakt" med seg og vært veldig redd. Med god grunn. Taxi har vi ikke kunnet ta, for det er for farlig for Amal. Trikk har vi heller ikke kunnet ta. Amal må kjøres av venner. Flere stiller opp for henne. Hun har et varmt nettverk rundt seg! En gang, i Bogstadveien kom en gjeng somaliere og stoppet opp og ropte og skrek til henne. Jeg ble redd selv. Vi søkte tilflukt på Littraturhuset med Charlotte Thorstvedt. Det ble til slutt en hyggelig kveld. Andre ganger har Amal vært i selskaper hjemme hos meg. Da har hun og samboeren gitt tydelig uttrykk for at de koser seg og en kort stund føler seg trygge. Alt Amal gir uttrykk for stemmer!!! Hun er ikke trygg i sitt eget land!! Unni

Eva

18.12.2016 kl.17:15

Amal Aden bor i et land der du skal være snill og grei,ellers kan du gjøre hva du vil. Skam at Amal må leve med politibeskyttelse fordi hun bruker stemmen og si hva hun mener om saker og ting akkurat som vi andre. Bur in de folka som ikke lar hun leve ifred😠

Fred

19.12.2016 kl.01:13

Kritisk høres ut som en av disse islamske mørkemennene. Han er sikkert det.

Skvatt

19.12.2016 kl.12:16

Flott or sjølvaste Rikskringkastinga! Slik syner ho at ho tek ansvar for mangfaldet og bidreg åt eit varmt og inkluderande samfunn. Me lyt alle syna vår takksemd med å gratulera. Jau!

Skriv en ny kommentar

hits