hits

Muslim og stolt....

 

Kharanaq in Iran
Licensed from: MichalKnitl / yayimages.com

Jeg har merket at en del som følger meg og dette gjelder heldigvis ikke alle, det er mange oppegående mennesker der ute.  Dette gjelder bare en del av mine følgere som jeg opp gjennom årene er blitt oppmerksom på. De har nærmere fremmedfiendtlige og muslimfiendtlige holdninger. De kanskje misforstår min kritikk av ukultur eller av sider ved min religion som kolliderer med menneskerettigheter og modernisme. Jeg ser på meg først og fremst som en menneskerettighets-aktivist og kvinnerettighet-aktivist. Nå har jeg mine feil og mine ulemper, det er ikke alle slike saker jeg får tid til å skrive om.

Men jeg prøver så godt jeg kan, jeg er jo bare et menneske. Men mitt engasjement og min kritikk bør ikke, for et sekund, forveksles med grumsete holdninger og fremmedfiendtlige meninger som noen har der ute. Hittil har takhøyde for kritikk av ukultur hos meg vært ganske høy. Jeg er for kritikk, kritikk er veien til å forbedre seg. Men når jeg ser at min kritikk som ikke rettes mot innvandrere, men mot noe i det norske samfunnet, blir mottatt med voldsomme reaksjoner, noen av type voldelig nasjonalisme, setter jeg foten ned.  Derfor skriver jeg dette.

Jeg er selv muslim og ganske stolt av min kultur og min religion. Og selv om jeg ikke er praktiserende og til tider ganske tvilende, har jeg plukket opp flotte ting fra islam. Jeg kommer fra en svært troende Sufi familie.  Jeg er verken tvangsgiftet eller er forsøkt til å giftes bort i ung alder slik en del av dere tror muslimer er. Tvert imot ble jeg oppmuntret av min troende far til å studere, en far som selv hadde doktorgrad i jus og var svært glad i meg som datter. Jo mer du insisterer at islam er en "dødskult med inavl og greie" her på kommentarfeltet, jo mer viser du at du vet ingenting om islam, jo mer gjør du at jeg skal kalle meg for muslim, enda jeg ikke er troende.

Min fars oppmuntring gjorde at jeg kom inn i et av de mest prestisjefylte universiteter i Iran, universitetet i Teheran gjennom en tøff konkurranse, i en tid da Iran ble islamisert og alt var kvotert.  I mitt møte med obligatorisk hijab var faren min en av de som var svært imot fenomenet. I glovarme sommerdager i Teheran var det han som oppmuntret meg å dusje før jeg gikk ut, så jeg ikke kokte undre all obligatorisk klær. Han kranglet som busta føk med moral politiet i Iran.

Fra islam har jeg lært å være takknemlig for enhver liten ting i livet. Jeg har lært å være beskjeden. Når jeg får et måltid, takker jeg Gud. Jeg er takknemlig for den minste jeg får i livet. Jeg er takknemlig for at jeg bor i Norge. Jeg er takknemlig til Norge for å ha gitt meg et liv og så mange muligheter, kanskje dette er en av de grunnene til at jeg skriver i det hele tatt, for å gi noe tilbake.  Jeg respekterer eldre, og har lært å hjelpe de vanskeligstilte. Alle disse tingene har jeg fra Islam og fra min far.

Dag inn dag ut leser jeg om grove ting folk skriver i kommentarfeltene om islam. Jeg skjønner at det foregår et fenomen rundt oss som heter islamisme/voldelig islamisme/jihadisme og det gjør folk redde og ukomfortable.  Det er forståelig. Men jeg vil ikke godta diskriminerende, anti- muslimske holdninger.

Folk glemmer ofte at jeg selv er innvandrer. Noen vil ha en nikkedukke som bare snakker dårlig om innvandrere og innvandrermiljøet. Dette kan de få andre steder, ikke hos meg. Det er plenty av steder på nettet som driver med dette.

Til slutt er jeg en forfatter. Dette betyr at jeg tenker kritisk og jeg skriver om ting andre ikke legger merke til. En ting jeg ikke er, er en menneskehater.

51 kommentarer

Når du kommer fra en iransk elite, så er det forståelig at det preger din form for islam. Hva vet du om den jevne muslim, som kommer fra vanlige kår? Erkjenner du at de har hatt en helt annen oppdragelse og en nærkontakt med islam i dagliglivet, som ikke var en del av ditt moderne liv?

Du kommer fra iransk overklasse, og det preger deg.

Hvorfor i all verden skal du takke "Gud" for hvert måltid?

Freud: den tida var det ikke elite å studere, du trengte ikke engang penger. Enda en idiotisk innnspill fra en som tror at han vet alt.
Jeg takker ham for å være takknemlig. det gir en god følelse og ikke bare ta og ta og ta.....prøv det dr. freud.

Arnt Jensvoll

Arnt Jensvoll

Det er ynkelig å sende negative kommentarer anonymt, hr. «Freud».

Arnt Jensvoll: tusen takk:-))

Flott presisering. Det siste vi trenger er svarthvitt polarisering hvor alt som er det minste assosiert med noe negativt skal fordømmes og enhver positiv kommentar tas til inntekt for at man støtter noe helt og holdent.

Det er mye å kritisere og forbedre rundt både religion og innvandring, men om man maler med for bred pensel blir kritikken upresis, til dels urimelig, og mister dermed sin nytteverdi.

Konstruktiv og presis kritikk skiller på en bedre måte ut de som faktisk fortjener kritikk, samtidig som flere kan stille seg bak den fordi de ikke føler seg urettmessig rammet selv.

Hei Mina, fint du presiserer at din kritikk ikke skal målbæres av diskriminerende, anti muslimske holdninger, og at det viktigste er å ta ballen og ikke spillerne.

Dog er det i grunn ganske lett å stemple dine egne meninger som anti-muslimske? Eller er kritikken at du vil skille "anti muslimske" som kritiserer menneskene, mens "anti-islam" er kritikk av ideologien og derfor ok?

Er ikke dette skillet likt det mellom moral og etikk? Muhammed står for etikken, og muslimene står for moralen.. Men kudos til din far!

Sjikane og ubehøvlet omtale av tro har de fleste kristne i dette landet (og i verden forøvrig) levd med hele livet, og etter Jesu ord skulle det også bli slik. I tillegg kommer religionskritikk fra naturvitenskap og annet som i sum forteller at det man tror på er uten hold i virkeligheten (berettiget eller ikke). Videre kommer kritikk av Bibelen som usann, etc. Dette lever troende med hele tiden. Og for de fleste medfører det at man ikke taler så høylydt om sin tro, og de færreste vil våge å si at de er stolt av sin religion, selv om de faktisk kunne ha grunn til det. Men det er å be om skyllebøtter med alle de "gode argumenter" for at skapelsesberetningen er tøv, etc. etc.

Men jeg har lagt merke til at muslimer i langt større grad vil si at de er stolte av sin religion. Selv om de ikke vil kalle seg troende?!? Hva er det ved denne religionen som gjør at det er naturlig å være så stolt? Jeg har selv lest en god del i Koranen, og jeg blir jo skremt av det som står der. For ikke å snakke om det som åpent fortelles i andre kilder at Muhammed selv var med å utbre sin tro med sverdet. Hvordan kan noen være stolt av dette? Vennligst forklar.

OK, kristne har gjort dårlige ting, men den store forskjell er likevel at religionsstifteren selv aldri tok til sverd, eller lærte å bruke vold i noen sammenheng, tvertimot lærte oss det motsatte. Dette er jo Muhammeds rake motsetning. Mens kristne er kuet til taushet over å tro på en som gav sitt liv for alle, er muslimer stolte av å tro på en som utbredte sin religion ved å ta andres liv. Kan noen forklare meg hvordan dette henger sammen? Har ikke muslimer, kulturelle, eller troende, ansvar for å ta avstand fra slikt? Henger ikke ting sammen, må man da ikke, enten man er kristen eller muslim, ta oppgjør med det?

Om ikke det skjer, hvordan skal et gjennomsnitts tenkende menneske føle seg beroliget når han leser ganske direkte utsagn om hva troende skal gjøre mot vantro, i Koranen? Dette er etter min mening noe av kjernen i saken, og jeg skulle virkelig ønske at noen fra muslimsk hold kan svare. Gjerne du, for jeg leser ofte det du skriver, og syns du har mye innsikt.

Judas Iscariot

Judas Iscariot

Nå er det slik at hvis du er stolt av Iran, som er ikke muslimsk, men via kupp stjal landet. Det er ofte den tradisjonen du referer til.

Det er en motsigelse å være muslim og stolt. Hva har en muslim å være stolt av?

Når det perfekte for en muslim er en pedofil bleik dverg ikledd dameklær som fråder og hyler som en kamel.

Der å bade i kloakk er sunt, og tror på flygende esler. Jorden er flat og holdes oppe av en hval. At verden er ikke perfekt før alle jøder er drept.

Men også i basis av islam sier den at det er helt ok å kidnappe hvite jenter for å holde dem som sexslaver, eller voldtas og drepes. Som dokumenteres daglig i Europa, grunnet import av disse "gode nye landsmenn".

At muslimer har og fortsatt driver med å kastrere sorte og selger dem som slaver. Det bør i det miste for deg føle en skam. Fordi den som forsvarer islam også forsvarer slaveri.

Islam er ikke en religion, det er en pedofilsk dødskult som ikke bør ha livetsrett.

At muslimer går i "offerrollen" er en normal teknikk for å ikke ta ansvar for sine egne handlinger.

Du mener at det er europeer sin skyld at de nye landsmenn angriper folk nesten daglig i London med syre, en tradisjon de "nye landsmenn" utfører, noe en europeer ikke gjør. Er fordi at det er så mye "hat blant de etniske europeere"?

Dette beviser at multikuturen er en bløff, multikulturen er en løgn, de som forsvarer multikulturen har ingenting å komme med. Den må fjernes. Den må bekjempes fordi den er ødeleggende for det samfunn det er blitt presset på av gale og sinnsforvirrede globalister.

Noe jeg lenge har lurt på Mina Bai, hva er det med shia-islam som gjør at den ikke " produserer" ekstremisme på samme måte som sunni-islam? Vel er det ekstremt å tvinge halvparten av befolkningen til å bære bestemte kleder. Det er også ekstremt at de religiøse i Iran sitter med så mye makt, men allikevel " produserer" ikke Iran selvmordsbombere eller ISIS. I tillegg har norsk-iranere ofte høy utdannelse i motsetning til mange mennesker fra sunni-islamske kulturer, hva ser du som hovedgrunnen til disse forskjellene? Ps, nå er jeg langt unna hovedtemaet i din artikkel, men håper du svarer likevel.

Jeg synes man bør bestemme seg for om man er religiøs bare i kulturell forstand eller om man faktisk tror på det religionen hevder. Jeg synes det er synd at mennesker skal tro på overnaturlige fenomener bare fordi de er født inn i en viss kultur. Tror du at Muhammed delte månen i to? Enten så gjorde han det, eller så gjorde han det ikke. Enten er det sant, eller så er det ikke. Det samme gjelder mirakler i kristendommen. Har muslimer rett, så har alle andre feil. Har kristne rett, så har alle andre feil. Sånn er det med religion. Etikk er noe annet. Man trenger ikke religion for å ha etikk.

Judas Iscariot

Judas Iscariot

Kristine - Iran er ikke arabisk med persisk med lang tradisjoner før den muslimske okkupasjonen og undertrykkelse. Derfor har dem er mer oppegående kultur som ikke er muslimsk.

Mange Iranere sier (off the record) "jeg er ikke muslim, men Zoroaster. Er blitt tvunget til å kle og oppføre seg som en muslim. noe jeg hater".

Martin A. Engeset

Martin A. Engeset

Hallo Mina Bai.

Ja, eg har lagd merke til at påstanden "islamofobi" gjer det lett å flykta frå både oppspinn og fakta.

Fobi tyder dessutan ei innbilt redsle. Det er no mange år sidan redsle for Islam var innbilt, så pr. i dag er det i stor grad løgn å bruka ordet Islamofobi.

Muslimar og Islam flyktar og alle frå det mest sentrale av alle punkt når det gjeld Koranen og dermed Islam: Kva provar alle faktafeila, andre feil og uklare punkt i Koranen? Ingen allvetande gud gjer mengder av faktafeil eller andre reelle feil i si heilage bok, motseier seg sjølv, eller er ute av stand til å uttrykka seg klart. (Td. www.1000mistakes.com).

Kva provar fakta som dette om Koranen og om Islam?

Alexander den store

Alexander den store

@Judas Iscariot

Perserne var romernes erkefiende. Byzantine og Perserne svekket hverandre. Perserne og romerriket svekket hverandre hele tiden. Dette var grunnen til at Islam kunne erobre store deler av Persia og Romerriket. Hadde ikke romerne og persia sloss mot hverandre. Så kunne Islam blitt beseiret veldig lett.

https://www.youtube.com/watch?v=Tw9lpvjfhVk

Martin A. Engeset

Martin A. Engeset

Eit par punkt til:

I tillegg til alle feila, som lagar ein religion og ein kultur eller ein ukultur (innkludert "lovleg løgn", "lovleg halvsanning", etc. og lovleg misbruk/brot av ord og sjølv eidar - betal avlat etterpå om nødvendig, lovleg tjuveri/raning i samband med Jihad og Ghazwa - heilag krig/heilage slag - lovleg valdtekt, lovleg slavetaking, lovleg drap) på basis av ei bok det ikkje kan stå ein gud bak (til det er feila, etc. i Koranen for mange), har Koranen og mengder av punkt som baktalar "vantru" og bokstaveleg tala nokre hundre punkt som glorifiserar eller sterkare vald mot, undertrykking av, etc. alle vantru.

Retteleg ein religion(? - sjå td. alle feila i Koranen) og ein kultur å vera stolt av.

Fint artikkel du har skrevet Mina. Dette var godt å høre fra deg.

Ok Mina. Du skriver mye fornuftig og interesannt, men hvorfor vaere stolt av aa vaere muslim. Kristendommen har minst like mange positive paabud som som islam om ikke flere.

Jeg tror du burde sette deg inn i vaar kultur litt bedre. Naar vi ser resultatet av islam i saa mange land saa er det ikke mye aa vaere stolt av. desverre har visse kretser i det politiske Norge oedelagt mye av vaar kultur. Men aa bytte til islam maa da vaere som aa gaa til helvetet direkte. Se hva som er positivt i vaar kultur. Blandt annet demokrati og frihet til aa skrive det en har lyst til uten aa bli forfulgt eller fengslet. Islam har lite aa laere oss egentlig.

Om du ikke allerede gjoer det saa gaa i en kirke og lytt til teksten. Jeg har aldri hoert om at det blir oppfordret til loeyn eller drap paa noen og vi har sannsynligvis vaar tro som er like god som islam.

Ha en fin dag.

Martin A. Engeset

Martin A. Engeset

Eg ser at ho ikkje har kommentert mine to lett dokumentrebare innlegg.

www.1000mistakes.com

"Verses of War in the Quran"

"Muhammad Lying in the Quran"

For lovleg løgn, etc. sjå fx. vers som 2/225, 5/89, 16/91, 66/2 i Koranen.

"Jo mer du insisterer at islam er en "dødskult med inavl og greie", jo mer viser du at du vet ingenting om islam"

Islam har røtter tilbake til måneguden (dødskult) om du liker det eller ikke. Hvor tror du halvmånen i flere symboler og flagg kommer fra?

"Dag inn dag ut leser jeg om grove ting folk skriver i kommentarfeltene om islam. Jeg skjønner at det foregår et fenomen rundt oss som heter islamisme/voldelig islamisme/jihadisme og det gjør folk redde og ukomfortable. Det er forståelig. Men jeg vil ikke godta diskriminerende, anti- muslimske holdninger."

De som er Islamister, jihadister osv er også muslimer, og de finner mer en nok av holdepunkter for vold og terror i Koranen og i muhammeds eksempler. Koranen er en håndbok i terror, og Islam er den mest ødeleggende religion vi har i dag. Og du godtar ikke anti-muslimske holdninger? Kan du gi en grunn til at vi IKKE skal ha anti-muslimske holdninger når koranen snakker om drap på ikke-muslimer?

Bibelen:

Revelation 12:9

And the great dragon was thrown down, that ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world?he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him.

Koranen:

Qur'an 3:54

And they (the unbelievers) planned to deceive, and Allah planned to deceive (the unbelievers), and Allah is the best of deceivers.

Tydelig hvem Allah er?

Jeg oppfatter at du nærmest unnskylder at du er muslim. Det skulle du ikke gjøre. For de fleste er det likegyldig hva et menneske tror på, bare de ikke plager andre med det. "Tro" er en privatsak. Problemet er at muslimer i stor grad plager andre med sin tro, med sine særkrav, sin motvilje mot å integrere seg, sine mest avskyelige oppfatninger av hva som bør skje med de "vantro". Derav muslim-hatet. I Nord-Europa spesielt er vi ikke særlig kristne, men vi har en kristen kultur-arv, og den kommer vi en dag til å forsvare er jeg redd, med våpen i hånd, mot store aggressive muslimske ut-grupper. Dette kommer naturligvis til også å gå utover vanlige, fredelige muslimer som ikke ønsker annet enn å få leve i fred. Faktum er at Europa er inderlig lei Islam, og vi kan komme til å se "pogrom-tilstander" i en ikke for fjern fremtid.

"Fra islam har jeg lært å være takknemlig for enhver liten ting i livet. Jeg har lært å være beskjeden. Når jeg får et måltid, takker jeg Gud. Jeg er takknemlig for den minste jeg får i livet. Jeg er takknemlig for at jeg bor i Norge. Jeg er takknemlig til Norge for å ha gitt meg et liv og så mange muligheter, kanskje dette er en av de grunnene til at jeg skriver i det hele tatt, for å gi noe tilbake. Jeg respekterer eldre, og har lært å hjelpe de vanskeligstilte. Alle disse tingene har jeg fra Islam og fra min far."

- Muslimer og islam har på ingen måte "patent" på disse verdiene.

Det er jo flott at du ønsker siviliserte verdier innen Islam. Problemet ditt er jo at du må få til en reformasjon av Islam - hvordan skal du få til det? - og hvor mange tror du vil tro på prosjektet ditt? Det er ikke 'slike som du' som styrer eller bestemmer hva Islam er - dessverre - 'dere' vil alltid tape kampen om makten innen Islam, det viser 1400 år med Islam og dagens situasjon verden over. Dere tror på akkurat de samme skriftene - og de er uforanderlige, skrevet opp etter at en gal mann levde på 600-tallet.

Hei Mina og takk for dine tanker. Du er muslim og stolt av din kultur og religion. Da formoder jeg at du vil bevare din kultur og din religion. Vi vil bevare vår kultur og religion. Vi blir fortalte at muslimer som kommer til Europa rømmer fra krig og kaos. Ja de har det så vondt at de er villige til å dø på veien til Europa der det er en annen kultur og en annen religion. En religion som regnes som "annenrangs" der de kommer fra og en kultur som regnes som "syndig". Hva var det som gikk galt i de samfunn de rømmer fra? Kom det en annen kultur og en annen religion og fortrengte den opprinnelige?

Du skriver om din far med doktorgrad i jus. Men jus er så mye, hvilken jus var det han hadde doktorgrad i? Var det jus med like retter og plikter for alle mennesker i samfunnet?

Du skriver om islamisme/voldelig islam og jihadisme. Men hva er egentlig islam? Har jihadistene og de voldelige en annen koran, en annen sunna og hadith enn de fredlige? Hvordan skal vil utenforstående - som i praksis må vike for å gi plass - se den teologiske og ideologiske forskjellen på hvem som blir fredelige og hvem som blir voldelige. (For de som utøver vold har da vært så fredlige blir vi fortalt etter at volden er utøvd.) Hvordan skal vi - ved å lese "skriftene"- kunne se hvem som vil oss vel og hvem som vil oss ille? For vi også skal vel få lov i bo i Norge, med vår kultur og vår religion, etter at vi har tatt imot dem "som rømmer fra krig og kaos og som vi har en plikt å hjelpe"?

Til Jan.

Takk for en god kommentar der jeg er helt enig med deg!

Hvorfor er det bare drap,krig og terror som følger i sporene til Islam. En religion nesten alle muslimer påberoper seg er FREDENS RELIGION.

Er du muslim så følger du Koranen.Det samme gjelder også andre religioner som b.l.a. Kristendommen.

En kan ikke plukke og mikse hva en ønsker og følge eller hva som ikke passer.

Enten så tror man eller så tror man ikke.

Har også merket meg at mennesker fra muslimske land presenterer seg aldri som fra det landet de kommer. Nei,det presenterer seg som muslim!

Derfor blir det også lettere å sette dem i gruppe fordi de selv titulerer seg som gruppe.

Når jeg er på reiser ute i verden og noen spør hvor jeg kommer fra sier jeg Norge og ikke kristen,selv om Norge er et kristent land. Fordi om jeg bor i Norge så er jeg ikke kristen fordi jeg tar avstand fra religion som for meg er overtro.

Dermed mener jeg ikke alt i kristendommen er feil.

Men empati og etikk har ikke noe med religioner å gjøre.

For meg er det vi kaller religioner et farlig våpen for å tilhøve seg MAKT og rikdommer.

Historien forteller hva religioner har gjort i verden og fremdeles gjør....kriger og elendighet med mennesker på flukt osv....

Mina, modig gjort å skrive det du skrev til et fiendtlig publikum. 👏

Mye lettere og mer lønnsomt å kritisere.

Her ser man at jeg ble satt til andre arbeidsoppgaver fordi jeg ikke ville komme til møte de hadde satt opp da det var et meget kort varsel og jeg her ville vurdere om jeg skulle ha med advokat. Så bestemmer arbeidsgiver at vi skal ha eget møte med min advokat, noe jeg aldri hadde tenkt på. Når arbeidsgiver vil styre bruken av advokat sier jeg opp advokaten. Så bestemmer arbeidsgiver at jeg da ikke vil møte uten advokat - som om jeg ikke følger opp dette - men jeg hadde da aldri tenkt å ha noe eget møte med advokat, men å bruke advokat til alle de spontane møtene arbeidsgiver satte opp. Og da sier arbeidsgiver at jeg må levere nøkkelkortene. Og så får jeg permisjon uten lovhjemmel. Dette er jo helt absurd. En arbeidsgiver kan da ikke sette en til andre arbeidsoppgaver og bruke sin styringsrett fordi en ikke vil gå til et møte uten advokat - en har jo rett til å ha med noen til alle møter med arbeidsgiver. Og så lager de altså så et styr om at jeg ikke vil ha eget møte med advokat og at jeg ved flere anledninger har sagt at jeg ikke vil komme uten advokat - ja og da til de vanlige spontane møtene. Hvorfor var det så vanskelig å sette opp litt lenger frist så advokaten hadde mer mulighet til å komme på de vanlige møtene? Hvorfor var det så viktig at jeg kom uten noen ved min side på de spontane møtene? Og dette syntes flere advokater var greit. At jeg skrev om de på facebook overgikk at de som en statlig arbeidsgiver gav faen i lover og regler.

Lizzie Efemie

Lizzie Efemie

De som har lest skriftan i de fleste religiona burde klart se at islam spesielt dyrker døden og dens løfter. Viking troa e faktisk ikke langt tilbake dæm heller med Valhalla og fæstan de ble lova etter døden fra krig. Så kommer kristne som helst skulle bli drept for paradiset nytelse. For mæ som medium og i kontakt med åndeverden finner æ sånn tro paradoks. Jesus har et godt poeng at etter døden vil det ikke være smerter eller sult. For å føle det må man ha en kropp og det kommer også til det å nyte livets gleder. Hva Muhammed lære e falskt og dyrking av døden som ikke bærer frukt og må bruke sverd for å holde liv i sæ. Men går den samme retning som Norøn troa gikk, troas død..

Monoteismen er et ganske nytt fenomen i verdenshistorisk sammenheng. Er det ikke litt merkelig at vi gir identiteten jødisk, kristen eller muslim så mye tyngde? Med det vi i dag vet om universet, genetikk og fysikk gir jo ikke disse identitetene noen mening. Det er bare en levning på samme måten som etno-nasjonalismen i Tyskkland etter Napoleon.

Sivilisasjonene eksisterte i 4000 år før disse trosteningene oppstod. Mennesket ha trolig ekstert i godt over 200 000 år før sivilisasjonene oppstod. De antikke romerne, kineserne og inderen hadde mye mer avanserte samfunn og teknologi, basert på mesopotamsk, indisk, egyptisk og gresk kultur enn både kristne, muslimer og jøder hadde under "Middelalderen" fra ca. 500 til 1500.

Når folk snakker om "kristne" eller "muslimske" gjennombrudd i logikk og vitenskap er det som oftest basert på gjenbrukt kunnskap fra Mespoptamsk, indisk, egyptisk og gresk kultur.

De virkelig store forandringene kom ikke før med opplysningstiden på 1600-1700-tallet og den industrielle revolusjon som gjorde at vesten la seg lysår foran spesielt Usmanernes velde i Midtøsten.

Martin A. Engeset

Martin A. Engeset

Mina Bai:

Eg ser De framleis ikkje har kommentert mine opplysningar. Men det er heilt vanleg at muslimar flyktar frå slike fakta.

Sage: De har sikkert rett i at det er betre å kritisera - sjå berre på all kritikken av alle ikkje-muslimar i Koranen.

Men hugs at kritikk av Koranen og av Islam kan vera botna i realitetar: Mengder av feil i Koranen er td. lett å dokumentera = Koranen kjem ikkje frå nokon gud (ingen allvetande gud gjer mengder av feil i si heilage bok).

Det er ikke noe feil å bli ei muslimsk kvinna som lever i Europa, spesielt i Norge siden du tar modernism mot islam. Det bare er noe feil med deg, ikke islam. For islam er en religion som er perfekt, å kaller mennesker til å bli perfekt i det hele tatt. Kanskje må du forstå at i den religion kritikk og debatter er helt velkommen selv om vi lever i den 21 århundre.

Lykke til!

Som regel "blir" man ikke en muslimsk kvinne. Dessverre er denne religiøse statusen i de aller fleste tilfellene en medfødt tvangsklave som det er meget vanskelig å melde seg ut av eller kvitte seg med.

Når du påstår at Islam er en perfekt religon har du mye å forsvare.

Ordet "perfekt" kan aldri og skal aldri kobles sammen med en kvinnediskriminerende voldsreligion som det Islam representerer.

Kan du Mahmoud Ibrahim Youssouf forklare hva som er PERFEKT med Islam?

Jeg venter spent.

MINA BAI! Jeg håper du har tenkt å svare på disse kommentarene, og lykke til med det. Du kan aldri overbevise et oppegående menneske om at ISlam er er en religion som har livets rett. Enig med Kjetil, og nærmest alle andre her.

Mina, du skuffer meg i dag. Og du tør ikke engang

svare på åpne spørsmål. Islam er IKKE noe å være

stolt av. Det du lærte av din far, var dannelse og

utdanning, det har ingenting med muslim å gjøre.

Du var heldig med foreldrene dine. Hadde de vært

tyske, norske eller amerikanske, ville det vært det

samme. Vi er ikke muslimer i Norge og vi lærer også

alt dette når vi bor hjemme. Så jeg ser ingen forskjell

på det du lærte og det vi lærer. Det eneste er at

muslimene her er kravstore, og det vil vi ikke ha noe

av. De kan være takknemlige, ikke bare kritisere.

Og de som er her, er lykkejegere. De virkelige trengende

er i Syria, de har ikke råd til å komme hit.

Du er også feig, og DET er muslimsk.

Ser du Mins hvordan disse såkalte " kritikerne" er, oser og sspytter ut om hvor mye de hater og forkaster islam. Sjuke jævler som er helt blinde av hat..og alt infoen dens er basert fra feil kilder. For en gjeng tapere!! Herregud og man ser de samme navnene i hver eneste blogg som spyr sin kvalme om islam. 👏🏻👏🏻👏🏻Verdens lykkeligste folk. Ser du når du kritiserer islam så heier og klapper de for deg men, medengang du skriver om det positive sidene fra erfaringene dine om islam så viser heiskortet sitt sanne ansikt. De elsker bare at "en av dem" gir dem grunn til å skrike ut frykten og frustrasjonen sin. Patetiske ynkelige, hyklerske som hjemmer seg bak sin skjerm. Norge må være virkelig " stolt" av nordmenn som dere.

Judas Iscariot

Judas Iscariot

FRIDA: For en muslim er det først troen viktigst, så kommer hvilket land dem er fra.

Ahmed: Du er noe på jordet. En som sier at en gris er uren, men siden Muhammad mente å vaske seg i kloakk er renslig fordi vann er alltid ren.

Nå blir alle "religioner" kritisert på samme nivå. Er du så dum å tar at dette kun relaterer seg til islam? En løgn er alltid løgn. Og alt som heter religion er en løgn. Derfor må alt slikt fjernes fra et oppegående samfunn. Man skal forkaste islam som man forkaster all annen "religion".

Er koranen og hadith feil kilder? Er historiskfakta noe som ikke skal ta hensyn til?

Islam er å blir søppel, spesielt når dem fremmer slaveri (som fortsatt er levende blant muslimer, også i Iran), kidnapping til sexslaveri av ikke muslimer er dokumentert gang på gang. For å ta med noe få punkter som alle muslimer er så veldig stolt av.

Tror du på Dommedag, Paradis og Helvete, Mina?

Jeg spør fordi et positivt svar på spørsmålet innebærer at du dermed nødvendigvis må ha en oppfatning om hva Allah krever av deg, for å oppnå et evig liv i Paradiset. Vil du fortelle oss litt om disse event. kravene?

Eller er det mulig å være muslim uten å tro på dette?

Her ser vi tydeliggjort hva som er forskjellen på islam og kristendommen.

Har du noengang truffet noen som sier: "Jeg er kristen og stolt"?

Ikke jeg heller.

OI, når en IMAM svarer, da er diskusjonen viktig.

Bare han ikke glemmer at i Norge gjelder likestilling,

mann og kvinne lik. Og slik skal det være.

Så må de lære å kunne stole på hverandre. Hvorfor må de

alltid gå i grupper? Det må være helt forferdelig å

måtte leve slik, total kontroll på alt. Helt forferdelig

Heldigvis gjelder norske regler i Norge, og slik vil

det forbli!

Til Ahmed.

Når du mener at vi etnisk norske er blind av hat og at dette landet og menneskene er så forferdelig,da er det litt merkelig at du og andre søker dere hit til Norge.

Forstår at det er våre velferdsgoder som frister og ikke menneskene. Da er mitt spørsmål ut fra din ideologi om hvem som hater hvem her?

I din ideologi er det riktig å hate og drepe oss vantro. Allikevel tar vi imot dere ....har du tenkt over det?

Sjelden jeg ser noen spy sin kvalme slik du gjør her. Din kommentar lyser av kvalme og hat.

Kanskje fordi vi ikke underkaster oss dere og deres ideologi?

Mener du Koranen,Haditene osv ikke er riktig lesning når det gjelder Islam?

Muslimer flest tåler ikke en diskusjon om Islam. Men nå er tiden overmoden for å trekke frem en debatt i det offentlige rom om denne livsfarlige ideologien som har fått innpass i vår siviliserte moderne land og hele Europa.

Hva den enkelte tror på i sitt private liv er opp til den enkelte.

Men at krav fra ideologier forandrer vårt land og lover ,det har gått for langt.

Lemlestelse av små barn er nå innført lovlig ved norske sykehus.

Halalmat blir solgt i norske butikker.

Kjønnsdelte klasser,busser,osv....

Alt som har med gris,jul eller andre norske tradisjoner er innskrenket.

Drapsmenn sitter i fengsel og får servert halalmat ,men gjerningene de er straffet for snakkes ikke om.

Våre politikere flest er for unnfallen og feige til å ta til motmæle mot denne ideologien og alle de KRAV som muslimer kommer med.

Men PLIKTER til migrantene snakkes de aldri om.

Ikke rart det blir motsetninger i samfunnet av slikt.

Mina: Du som er så stolt over å være muslim og ønsker å ta til motmæle mot kritikk og hatere som du kaller en del av oss ,osv....

Du kommer selv med kritikk og legger til at det må ikke misoppfatter som grumsete holdninger.

Men andres sakelig kritikk er det ok å oppfatte som grumsete,for å bruke ditt eget uttrykk?

Hvorfor svarer du ikke her på bloggen din....er du så feig eller har du ikke noe fornuftig å komme med til svar?

Ble det for vanskelig?

Judas Iscariot: Jeg vet at ideologien kommer først,derfor nevnte jeg det. Derfor blir også muslimer satt i gruppe fordi nesten alle har tilhørighet i det vi kaller muslimer og betrakter seg selv som GRUPPE.

Stakkars Frida..trøste,trøste..,så redd for at muslimene skal komme å ta livene deres..du lever i din egen boble, alle dere som her viser hvor frustrerte dere er over oss muslimer og islam som tar over deres land og verdier. Herregud hvilken fantasi verden lever dere i ?? Dere lager og avler ett problem som egentlig ikke er tilstede..det er som sagt dere bare baserer deres " bekymring" på ufornuftige tanker, på falsk media og dere leser stoff om islam som dere ikke forstår og dere tolker det utifra deres tanker og meninger.Hva med å undersøke ordentlig før dere spyr ut alt dritten som kommer fra deres frustrasjon.Heldigvis og jeg gjentar heldigvis finnes det " feige" som du kaller dem men som jeg kaller fornuftige, kloke, rasjonelle gode nordmenn som tenker

annerledes, undersøker nøye, og opptrer som mennesker i en vanskelig tid som dette. Slapp av Frida og alle dere paranoide individer her vi er ikke ute etter å ta deg og dere og deres land. slapp av prøv å pust litt ett godt råd til dere og begynn å undersøke litt nøyere kanskje til å med snakke med oss muslimer litt. Vi skal ikke halshogge dere ikke vær redd.

Ahmed: Jeg har bodd i muslimsk land i mange år. Min hverdag har hvert sammen med muslimer. Jeg tar til orde for den ideologien Islam er og som hylles av nesten alle muslimer. Er det fantasi den terror vi ser og de kriger vi ser i muslimske land?

Er det fantasi alle dem som reiser til Syria og støtter IS sin brutale fremferd?

Er det fantasi det som står i Koranen?

Alle de ekstreme grupperinger som dannes i Islamsk navn, er det fantasi?

Alle dem som har begått terror de siste årene i Europa og som alle trodde var moderate muslimer og ikke ville begå terrorhandlinger....Er det fantasi?

Virkelighet og paranoid er to vidt forskjellige ting.

Meg er det ikke synd i for jeg ser faren . Men stakkars deg Ahmed som prøver så godt du kan og forsvare din ideologi,men den går ikke lenger......de fleste har begynt å våkne opp fra dvalen.

Er vi dårlige mennesker vi som ikke vil innføre tilstander lik Sverige i vårt land?

Du er vel ingen dommer over hvem som er de gode eller de onde,men ut fra din ideologi tror du kanskje det selv fordi dere blir hjernevasket fra der blir født.

Og i din verden og ideologi er alle ikke-muslimer vantro og ond.

Dermed sier jeg ikke at Kristendommen er bra,men den har heldigvis nesten kommet bort fra et sivilisert samfunn som vårt.

I alle fall ingen innflytelse lenger .

Så hvem som lever i sin boble tror jeg kan diskuteres og dine kommentarer viser nok hvem av oss som bor i den boblen fortsatt.

Hvilken signaler sender Islamsk Råd ut?

Hvilken signaler får vi fra Islamsk Nett?

Hvilke signaler får vi fra slike som DEG?

Vi ønsker ikke denne ideologien og det vil ikke du og dine likestilte godta.

Vi vil ikke ha alle ders KRAV uten at dere også skal ha Plikter.

Du unngikk å svare på alt som har forandret vårt samfunn med Islams inntreden.

Det ble nok for vanskelig for deg og svare på,tenker jeg.

Wow du er så smart Frida👏🏻👏🏻utrolig og du har levd i muslimsk land også...wow..du vet alt om oss og våres planer og våres taktiske valg... i rest my case.. Frida har knekt koden til alle verdens problemer..og hun har levd med oss også da vet hun ihvertfall hva vi pønsker på..alle vi 1.5 milliarder muslimer..hun kjenner alle oss og våres tanker og planer. Du burde stille opp som statsministeren i Norge så du kan redde alle sammen fra oss barbarer og våres planer om å ta over verden..,herregud gå å ta en pille,ta deg en joint et eller annet....gjør noe stakkars ...

Judas Iscaroit

Judas Iscaroit

Ahmed: Er ikke den mest perfekte mann i islam en bleik dverg som får anfall der han fråder og hyler som en kamel? Nå er det som de fleste "religiøse" at dem ikke har lest sine skrifter.

True Muslim Game

Sunni: Shia are not true Muslim

Shia: Sunni are not true Muslim.

Sunni & Shia : Ahmadi are not true Muslim.

Sunni & Shia: Suffis are not true Muslim.

Salafist Sunni : Every Muslim should be a terrorist.

Sunni Jihadi : Shia Jihadi are not true Jihadi.

Shia Jihadi : Sunni Jihadi is not a true Jihadi.

Moderate Muslim: Jihadis are not true Muslim.

Jihadis: Moderate Muslim are not true Muslim.

Conclusion: No Muslim is a true Muslim, and no Muslim represents real Islam, and every Muslim thinks himself the true Muslim while the other is not. And finally what the real Islam is? Nobody knows.

But when you say something negative about Islam, All kind of "muslims" will tell you how dare you criticize the faith of 1.6 billion Muslim?

Wait... All suddenly there are 1.6 billion Muslim?

How many of those 1.6 billion are considered "True Muslim"?

Jeg registrerer at Mina Bai ikke har svart på noen av de mange spørsmål hun er stilt her. Bare mitt, i aller første innlegg. Hva er vitsen med å skrive og oppfordre til debatt, når man ikke tør å svare? Feigt! Redaktør Stavrum bør påpeke dette overfor Bai.

For min del forstår jeg ikke hva Bai mener med at jeg bare tar og tar.. Hva er det for slags hån! Kjenner hun meg? Og hvorfor takker hun en "Gud" for maten? Har vedkommende gitt henne den? Og hvem er "han"?

Jeg betrakter fortsatt Bai som tilhørende Irans overklasse i oppveksten, selv om det er mange som studerer. Hva vet hun om Irans mange vanlige muslimer og det livet de lever? Det er jo 80 millioner av dem.

Helt enig med FREUD, begynne en diskusjon, men ikke

besvare spørsmål. Det viser oss jo at muslimene ER

feige. Denne siden av deg kjente vi ikke før.

Nå ser vi litt klarere hvem du er. Jeg er skuffet.

Min snille avdøde far var prest, vi takket også alltid

for maten før vi spiste. Det er da ikke noe muslimsk

i dette ? Vi lærte at vi skulle være takknemlige, da

barna i Afrika sultet. Så denne bloggen var en dårlig

blogg.

Ahmed: Jeg ser at du driver en barnslig sjonglering av ord og har ikke noe vettugt å komme med på det jeg skriver eller spør om. Det viser bare at du har ikke så mye forståelse om hva debatten egentlig får ut på. Tror du ikke er så gammel, kanskje knapt skolealder.

Derfor forventer jeg ikke noe mere fra deg.

En trenger ikke knekke noen koder for å forstå deg,dine kommentarer taler for seg selv:) Det samme gjelder Ideologien Islam.

Det som de fleste av oss andre her inne debatterer ligger nok for høyt for deg til å forstå,ser jeg siden du unnviker å svare.

Men forventer heller ikke noe mere. Ha en fin kveld og lek med dine likestilte. Synes nesten litt synd på deg når jeg ser din maktesløshet og ikke minst uvitenhet. Håper du lærer en gang,aldri for sent må jeg håpe.

Muslim og stolt av det?

Det som forundrer meg er hvor lite muslimer i Norge vet om sin egen grunnlegger Muhammed.

Selv om det fins mange biografier av arabiske og muslimske historikere, så har de fleste muslimer bar fått med seg det positive om profeten"Fred være med han"

Deres egne historikere beskriver Muhammed født ca. 570 e.kr. i dagens Saudi Arabia som en tenker og grubler som var mye alene ute i naturen. I Mekka på den tiden hadde de 360 guder på torget, og Muhammed var opptatt av dette. Og en natt på begynnelsen av 600 tallet gikk han alene inn på torget, da han var opptatt av at en av disse 360 måtte være viktigere enn de andre.

Han tok ut den mannlige måneguden Al-Lath og mente den måtte være den viktigste. Ut fra dette kommer den viktigste læresetningen i Islam. Allah er den eneste sanne Gud, og Muhammed er hans sendebud. Dette er også den viktigste av de 5 søylene som bærer Islam.

Ser vi på flaggene i araberverden så har flere denne læresetningen og månen i flagget. Og de svarte flaggene til Islamsk stat, hva står der? og hvorfor er de svarte? Jo fordi i ca. år 630 red forbildet Muhammed inn i Mekka med svarte flagg etter å starter 28 kriger, der han hadde plyndre, drept og voldtatt kvinner. Er dette noe å være stolt av Mina og andre muslimer?

Helene: "OI, når en IMAM svarer, da er diskusjonen viktig."

Ja, jeg er Imam Mahdi. Imamen som får Ahmed til å søke væpnet jihad og Mina til å skjelve i trusa.

Vil du vite hvorfor? Søk opp "Imam Mahdi" på Youtube og se selv. Men kanskje du bør vente til i morra tidlig; dette er ikke akkurat noen sovemedisin...

Har lest tidligere innlegg av deg Mina, og det er ikke at du mangler fornuft, men det finnes noen ting du bør innse når det gjelder det du tror på. Du, som mange andre muslimer, påberoper deg "din Islam", den er forskjellig fra "de andres Islam", "de andre" er selvfølgelig jihadister og terrorister, konebankere og pedofile, men selvfølgelig, det er ikke din Islam, det er de andres, de som har misforstått tydeligvis, for hvorfor skulle vel Gud ønske det? Og der oppstår problemet. Du vet innerst inne hva som er godt og hva som er ondt. Du vet innerst inne hvem Gud egentlig er, og derfor får du ett problem når du skal konsolidere det du vet, med det Mohammed var. For Mohammed var jo en morder og en tyv, en voldtektsmann og krigsherre. Derfor fornekter du disse tingene, for du vet at Gud er ikke slik. Du hvitmaler Mohammed for du er ute av stand til, grunnet din oppdragelse og oppvekst, til å innse hvor ond og nedrig profeten din var. Dette er ingen anklage, det er grunnleggende psykologi, de aller fleste mennesker er ute av stand til å endre sitt verdenssyn, sitt paradigme på egenhånd, noen klarer det ikke med all verdens hjelp engang. For vi er pre-programmert til aldri å innrømme at vi tar feil, vi er pre-programmert til å følge flokken grunnet utfrysing, men i ditt tilfelle så ville det medført døden. Tenk litt på det. Døden for å være uenig. Men la meg komme til poenget som jeg i utgangspunktet hadde tenkt til å gjøre: Uansett hvor hyggelig og snill du er så er du en muslim, og i effekt av å være muslim, så holder du Islam i live. Samme hvor snill og hyggelig du er, så bidrar du til at denne forferdelige mannen Mohammed kalles profet, og så lenge det finnes mennesker som kaller Mohammed profet, så vil det finnes salafister og jihadister som dreper i Guds navn, for det er påbudet i Koranen. Så hvis du VIRKELIG er uenig i det, så er du heller ikke muslim, og da burde du gjøre deg selv og alle andre muslimer den tjenesten å slutte å kalle deg selv muslim. Gå foran med ett godt eksempel og send Mohammed til historiens søppeldynge der han hører hjemme...

Hvorfor ble du så stille Mina Bai ?

Skylder du ikke å svare når du kommer med slike uttalelser og meninger i din blogg?

Jeg blir trist av innlegget, av kommentarene fra alle kanter og fordi jeg ikke lenger er din Facebook venn Mina. Men det ble for voldsomt for meg, ikke at du mente at vi norske kvinner ikke er feminine nok og oppfører oss som menn, men reaksjonene dine i kommentarfeltet som først var saklige motsvar men slik det utviklet seg til skittkasting. Jeg ble beskyldt for å le av deg da jeg prøvde meg med en humoristisk kommentar, men jeg lo ikke av deg. Men da du kalte ei dame for gammel og stygg ble det for mye for meg.

Jeg vet ikke hva som skjedde, du påsto at alle glodde stygt på deg for å gå i Oslo med skjørt og strømpebukse, mange gjør det uten at jeg har hørt noen har fått slike reaksjoner. Samtidig anklaget du oss alle for å være mannlige fordi vi trives i bukse og kler oss uformelt og etter været. Hva er problemet egentlig? Det kan ikke være dette det handler om, eller?

Din tro bryr jeg ikke med, det vet du, men jeg håper du fortsatt først og fremst vil kalle deg et menneske og norsk-iraner og ikke minst være tro mot deg selv. Lykke til videre i livet Mina, savner deg.

Skriv en ny kommentar