Er norske menn bedre?

Hike in Norway
Licensed from: kamchatka / yayimages.com

Mitt engasjement for å sette lys på sosialkultur innen innvandrer-miljøer har i det siste fått meg til å tenke på hvordan denne viktige kvinnekampen blir misbrukt av den ene eller andre aktører i offentlig ordskifte for egen agenda. En av de sidene som har plaget meg lenge, er forestillingen om at kampen om mer frihet for innvandrerkvinner dreier seg om en slags kamp mot innvandrermenn eller muslimske menn. Dette får meg til å rase, for dette er ikke tilfelle i det hele tatt.  

Jeg merker at man blir rost i været av etnisk norske menn som i grunnen hater feminister og virker å ha høye tanker om seg selv. De er sånn "dem kjerringene som blir kjønns lemlestet og tvangsgiftet trenger meg liksom!". Dette har fått meg til å måtte presisere at kampen om sosialkontroll generelt dreier seg om «menn» med dårlige holdninger. Nå er jeg ikke en person som skal drive med oss/dem retorikk og dele folk i etnisk norske og innvandrere. Men jeg blir provosert når etnisk norske menn med overlegenhet tror de er bedre enn innvandrermenn, bare fordi de er nordmenn.

De tror de er mer Gentleman eller generelt respekterer kvinner mer. Det er et feilspor. Personlig har jeg hatt ganske dårlige erfaringer med etnisk norske menn. Jeg mener at en del etnisk norske menn der ute har dårlige holdninger når det gjelder kvinner. Kanskje grunnen til at disse mennene går til innvandrerkvinner er nettopp fordi de forventer en eksotisk nikkedukke. Men så fort de finner ut at disse kvinnene ikke er bare eksotiske, men taleføre og sterke kvinner som ikke lar seg herses med, blir de provosert.

Nå mener jeg selvfølgelig ikke at alle norske menn er slike, og vil ikke generalisere. Men slik jeg også har hørt fra mine utenlandske venninner, virker det at det er en god del etnisk norske menn der ute med dårlige holdninger, en del som lyver  og later som for få et ligg eller en del som synes det er en fetisj å prøve en innvandrerkvinne. Siden jeg selv har mange flotte innvandrermenn i min familie og bl. mine venner føler at jeg må presisere hvor vi står om den saken, så det forblir ingen tvil om dette.

I det siste har jeg faktisk fått en slags «stalker», en etnisk norsk mann som kanskje tror at siden man snakker om innvandrerkvinners rettigheter offentlig, trenger man slike merkelige, forstyrrede typer. Det er første gang jeg opplever noe slikt. Denne ubehagelige opplevelsen i og for seg har fått meg til å se på denne kvinnekampen fra andre siden.  For å gjøre dette innlegget kort, det finnes flotte, innvandrermenn der ute som jeg er veldig glad i og respekterer. På samme måte som det finnes flotte, etnisk norske menn. Poenget med denne kvinnekampen er å kreve mer rettigheter og mer frihet for kvinner, ikke  falle i feilsporet som «innvandrermenn versus norske menn». Det er det motsatte av hva vi prøver å oppnå.

26 kommentarer

John

30.06.2017 kl.00:52

Festlig innlegg.

Kunne tildels vært provoserende også, hadde det ikke vært for at du selv lanserer hypotesen om at norske menn med innvandrerkjærester neppe representerer de typiske etniske nordmenn. Det kan være relevant å vise til hvor mange sosialt retarderte individer som henter seg en pensjonert gledespike fra Siam.

Uansett, jeg vil driste meg til å påstå at den typiske nordmann vil demonstrere sunnere relasjoner til kvinnene i sitt liv, sammenlignet med den typiske somalier eller pakistaner, uavhengig av om sistnevnte er førstegenerasjon, eller andre-/tredjegenerasjons etterkommer av innvandrere.

For ordens skyld, så er dette sterkt generaliserende betraktninger, som ikke gir et godt bilde på noe som helst, altså ikke ulikt dine betraktninger. Kall det gjerne intetsigende formålsløst pjatt.

Stian

30.06.2017 kl.01:35

Tar meg friheten til å bytte ut «etnisk» med «hvit» da det er helt tydelig det du mener.

Dårlige holdninger finner man blant begge kjønn og i de aller fleste kulturer. Men når du skriver sånt som "Nå er jeg ikke en person som skal drive med oss/dem retorikk og dele folk i etnisk norske og innvandrere." samtidig som du skriver "Personlig har jeg hatt ganske dårlige erfaringer med etnisk norske menn. Jeg mener at en del etnisk norske menn der ute har dårlige holdninger når det gjelder kvinner. " og "...det er en god del etnisk norske menn der ute med dårlige holdninger, en del som lyver og later som for få et ligg eller en del som synes det er en fetisj å prøve en innvandrerkvinne. " også skriver du «Siden jeg selv har mange flotte innvandrermenn i min familie og bl. mine venner føler at jeg må presisere hvor vi står om den saken, så det forblir ingen tvil om dette.» Så er det akkurat oss/dem problematikken du representerer fullt ut.

Dette skriveriet er i bestefall en diskriminering og generalisering av det du oppfatter som den «hvite» norske mannen eller rasisme basert på boblen din av oppfatninger og formeninger om den «hvite» mannen.

Eller visste du ikke at rasisme kunne gå begge veier?

Norden er vel dokumentert å være blant de mest likestilte landene i hele verden (noe jeg er stolt av), sånn har det blitt pga at også de aller fleste «hvite» menn ønsker likestilling velkommen. Det er langt fra perfekt enda, men år etter år kommer vi nærmere.

Dessverre falt du i diskriminerings/rasisme/oss/dem sporet med masse synsing og udokumenterte påstandet.

Håper du en dag også vil evne å bli glad i og respektere "hvite" menn på lik linje med innvandrer menn, så skal du få se at verden er litt større enn en boble.

Johan

30.06.2017 kl.07:00

Greit å si at "Nordmenn er ikke så bra som vi skal ha det til" hvis det er det som er erfaringen man har.

Men får å være ærlig, så oppfatter jeg dette som sutring fordi man lykkes så godt på kjønnsmarkedet som man ønsker.

Holdningene man får, blir selvfølgelig farget av interaksjonene man har har med personer som representerer de forskjellige gruppene, nordmenn eller innvandrere i dette tilfellet.

Da bør man være klar over at sin egen seksuelle kapital kan være sterkt begrensende med hensyn på hvilke partnere man får prøvd ut innen de respektive gruppene.

Selv har jeg hatt flere partnere som har påstått at "vestlige menn er bedre i senga" for å ta en parameter ved seksuell kapitall.

Andre parametere kan være formue, helse, høyde. Jeg vil påstå at nordmenn gjennomsnittlig scorer bedre på formue, helse og høyde. Men dette spiller muligens liten rolle for deg, fordi du har ikke sjans på en nordmann med høy status/formue/seksuell kapital, ala Petter Stordalen, som riktignok mangler litt på "høyde". Tilsvarende har ikke jeg sjans på Stella Mowangi eller Cecilia Brækhus, fordi disse jentene har høyere seksuell kapital enn meg.

Så siden nordmenn generelt har høyere formue, status, og generelt sett er mer attraktive enn invandrere, blir det vanskelig for deg å sette gruppene opp mot hverandre, og si at den ene gruppen er bedre enn den andre.

Begge har selvfølgelig rett i våre betraktninger...dvs de jentene som er på tilsvarende nivå som meg, er mest fornøyde med vestlige menn, mens du er mer fornøyd med de innvandrerene som er på ditt nivå, sammenlignet med nordmenne som er på ditt nivå.

Judas Iscaroit

30.06.2017 kl.08:25

Nå er det slik at man skal ikke importere mer søppel inn i landet. Fordi det er søppel der fra før.

Ingen tenkende menneske vil ytre slikt. "Hei. Det er mordere her i landet. Hei hva med på importere flere?"

Bajas

30.06.2017 kl.08:26

@Stian:

Nei, det er ikke helt tydelig at Mina Bai snakker om "hvite" menn her. Mina Bai er for øvrig hvit hun også. Hun snakker om holdninger blant norske menn. Hun snakker ikke om medfødte genetiske trekk hos hvite mennesker. Dermed er ikke rasisme en del av bildet i denne diskusjonen. Kommentaren din oppfatter jeg som brunskvetting av Mina Bai.

30.06.2017 kl.09:11

Og for å påpeke det åpenbare; sosial kontroll utføres i akkurat like stor grad av kvinner, som av menn. Uansett farge.

At kvinner i norden har lykkes med sitt likeverdsprosjekt handler jo strengt tatt om at de maktet å stå sammen. Når kvinner av andre kulturer selv reiser seg, sammen, så vil de oppnå det samme. (Får man jo lov å håpe)

Ser forøvrig hva Mina mente her og føler meg ikke støtt på vegne av brødre og sønner. ;) Hun har rett. Og det hele er sikkert ikke nødvendigvis så gjennomtenkt av dem det gjelder heller. Veien til helvete er som kjent brolagt med gode intensjoner.

Staleg

30.06.2017 kl.09:13

Selv om innlegget til Johan ved første gangs gjennomlesning sikkert kan virke svært provoserende, tror jeg han er inne på et viktig poeng.

Madam Mim

30.06.2017 kl.09:33

Jo dette innlegget som mina bai her serverer, er i høyeste grad basert på rase! Hun presiserer opptil flere ganger etniske nordmenn. Norske menn. Og så viser hun til, oss andre og innvandrende muslimske menn.

Jeg er helt enig i hva Stian mener om innlegget til mina bai. De fleste Norske menn er opptatt, av å ha ett godt og likestilt forhold til sin kvinnelige partner. Ja, det er ennå endel som gjenstår i forhold til likestilling i vårt samfunn. Men vi i Norge har kommet laaangt, i motsetning til de fleste andre steder i verden. Og i muslimske land, er forholdene til kvinner og pikebarn mildt sagt horribel.

Jeg oppfatter kommentaren din både smålig og rasistisk.

Knut

30.06.2017 kl.10:15

Haha nå har jeg hørt dette også.

Her snakker du om innvandrermenn?? Du tør ikke skrive islamske menn fordi det er noe helt annet.

Du dekker bevisst over islamske menn slik du fremsetter dette og lurer deg til hjelp fra ikke muslimer og kristne innvandrere.

Rett og slett latterlig og det finnes heller ikke mange nordmenn som går til sengs med muslimske damer fra araberland og lignende. De foretrekker de asiatiske som ikke kler seg i laken og tislsvarende.

Bajas

30.06.2017 kl.10:15

@Madam Mim:

Du skjønner åpenbart ikke hva som ligger i ordet etnisitet. Etnisitet er ikke et synonym til rase. Hun snakker ikke i retning av biologi i det hele tatt. Hun snakker om holdninger. Lær deg hva som ligger i rasebegrepet. Dette innlegget berører ikke raser eller rasisme i det hele tatt. Det handler om holdninger. Holdninger er ideer vi mennesker bærer med oss. Det er menneskeskapte tanker som ikke har noen basis i biologiske forhold.

Det sentrale for etnisitetbegrepet er gruppeidentitet. Hvilke kjennetegn som skiller en gruppe fra en eller flere andre. Rase kan være en faktor i denne sammenhengen, men ikke nødvendigvis. Kulturforskjeller som f.eks språk kan i tilfeller være omtrent det eneste som skiller to etniske grupper. Og språklige forskjeller har ingenting med rasisme å gjøre. Det har heller ikke religion eller andre kulturelle trekk.

Karin

30.06.2017 kl.10:26

Debattanter som begynner setninger med "Det er ikke bare innvandrermenn som..." eller "Det er mange nordmenn også som..." har som regel en veldig dårlig sak. Nå er det statistikk på absolutt alt, og muslimske menn kommer svært dårlig ut når det gjelder bl.a. likestilling. Skulle tro dette innlegget var fra 1994. Synsing og personlige erfaringer er uinteressant så lenge vi har klare tall og statistikk.

Røy

30.06.2017 kl.10:53

Du så kalla deg bajas må verkeleg vær ein bajas ôg, for det trenge sjølsagt ikkje ha nåken samenheng med etnisitet elle' biologi for å vær rasistisk. Det holde med å trekka inn kultur elle' religion. Men det så Mina skrive e likavel ikkje rasistisk av di det e kvite menn så får gjønågå, og med alt det vonda så dei har påført den tredje verda så fortena dei ikkje betre. Dessutan så finst det ikkje rasar, det e'kje politisk korrekt å tru på dei, vettu. Det holda å kritisera innvandrarar sin kultur elle' religion for å vær rasist, og dei så gjer det må tetalast itte rasismeparagrafen og dømast, det e'kje berre lurt, det e kjempelurt.

Kai Inge Buseth

30.06.2017 kl.11:50

Jeg tolker innlegget slik: Innlegget fungerer som en presisering av at Mina Bai sitt ståsted gjelder ALLE menn som diskriminerer kvinner. Ikke bare muslimer. Dersom muslimer så hetser henne, vil dette falle på sin egen urimelighet og man unngår at offerkortet kan brukes. Mina Bai har modig satt fingeren på hvordan kvinner blir diskriminert i Norge i forhold til norsk lov. Siden dette er noe som ofte handler om muslimer, lar nok ikke reaksjonene vente på seg og hun kommer under press, som andre før henne. Mange kommentarfelt har ikke manglet uttrykk som klikkhore etc. Så presiseringen er påkrevet.

Marsmarken

30.06.2017 kl.11:57

Naturligvis har Mina Bai rett her. Fremmedfiendtlighet og kvinnefiendtlighet går hånd i hånd, både i deler av det norske politiske landskapet og i konservative religiøse miljøer. At kommentarfeltet ikke har skjønt før nå at alle hennes innlegg som kritiserer patriarkalske innvandrermiljø like gjerne kan fungere som speil opp mot vårt eget samfunn er nesten litt komisk. Naturligvis er vårt samfunn bedre på likestilling, inkludering, åpenhet enn den pakistanske landsbygda, men hvorfor det? Årsaken ligger ikke i de konservative og fremmedfiendtlige mannsmiljøene. Vi er bedre på grunn av feminister, fritenkere og politisk venstreorienterte mennesker som har skapt et friere samfunn. Og kommentarfeltet er et godt bevis på at du ikke trenger skrape mye på overflaten til enkelte norske menn før du finner de samme patriarkalske og segrerende holdninger du finner i Rabitamoskeen.

Marchus Stensrud

30.06.2017 kl.12:36

Godt skrevet

Kristina

30.06.2017 kl.14:45

Den riktigste bildet får man om man ser på statistikken, om noen våger å lage og offentliggjøre dem. Hvordan ulike etniske, livssyn og ideologisk grupper er fordelt mhp f.eks:

Krisesenter, partnervold, voldtekt, overgrep og seksuell trakassering. Hvor vidt sønner og døtre får like muligheter og lik frihet. Om begge kjønn møter samme krav og forventninger til (seksuell) moral og adferd. Om menn ikke håndhilser på kvinner fordi det vil gjøre dem urene. Terskelen for å dømme en kvinne ut fra "anstendigheit" også når det kommer til klesdrakt og hodeplagg. Samt å straffe henne med skjellsord som hore og annen seksuell trakassering om hun ikke holder mål.

Om jenter/kvinner får lov å gå alene til legen, optikeren, tannlegen osv. Om jenter/kvinner får lov å svare for seg selv.

En ting er at det finnes sjåvinister og drittsekker i alle kulturer/grupper. Noe annet er hvilken aksept det er for slike holdninger og adferd innen en gruppe.

.....

30.06.2017 kl.15:06

Du skulle ha brukt lenger tid på å formulere artikkelen din før du publiserte den. Da ville du ha unngått å skrive deg selv inn i et hjørne, og forvirre/frustrere leseren din unødig.

Men det er kanskje ikke en egenskap du ønsker å vise til?

FRIDA

30.06.2017 kl.15:19

Kristina: Takk for en god kommentar med fakta. Enig!

barry rusk

30.06.2017 kl.17:02

Mange nok av skrullete Norske menn, spesielt på venstresiden.

Hva jeg umiddelbart tenker er hva med Irakiske menn i Irak? Somaliske menn i Somalia? Pakistanske menn i Pakistan? Osv.

Spørsmålet er vel hva som skal betraktes i forhold til hva?

Myrdal

01.07.2017 kl.11:52

Hvorfor kan ikke muslimene flytte til et araberland ? Det er 22 araberland,men de har vel ikke Nav i disse steinaldersamfunn,oppfører seg som apene i dyreparken.Kaster stein og parrer seg som dyr.De har selv uttalt at de skal føde oss i senk.Kom dere ut av landet,dere som ikke har folkeskikk.

Martin

01.07.2017 kl.18:54

@Myrdal: Siden du tillater deg å snakke om folkeskikk; hvis de som ikke har folkeslikk skal dra fra landet kan jo du dra først.

Bajas

01.07.2017 kl.19:00

@Martin:

Skal man følge din logikk, må jo nesten du bli nødt til å slå følge med Myrdal.

Myrdal

01.07.2017 kl.22:16

Vi har da åpne øyne,ører og kjeft for å bruke den. Hadde vi nordmenn oppført oss , på en likedan måte i et muslimsk land,hadde vi mest sannsynlig fått en kniv over strupen.Kors vil de heller ikke vi skal bære.Korset i flagget vårt provoserer også.De ser på oss som vantro,men ungjentene våre blir begjært og skjendet.Våkn opp Ola Nordmann.Vi gir bort landet vårt til terrorister,islamister og rasister mot vestlige folk.De ler bak ryggen vår,å kaller oss dumme blåøyde og blonde. Martin tar jeg lite på alvor;)Takk Bajas :)

November

01.07.2017 kl.22:34

Ja,heia Myrdal! Æsops fabler kommer inn unner det. Det er bilde av en ape som holder seg for ørene,en ape som holder seg for munnen,og den siste holder seg for øynene. Minner om disse tydelige usunne kvinnene som har nok med sine høye lønninger,som er maktsjuke fedmebelemrete topper,som vil vi skal vise modrasjon .

Yngve

02.07.2017 kl.14:33

Hei, jeg er en norsk mann og jeg har hatt litt problemer med innvandrerkvinner. Eller, for å være mer nøyaktig, de har problemer med meg og norske menn generelt. Jeg har prøvd å bli kjent med noen men de ser på meg som om de ser på noe rart. Jeg har en teori om hvorfor det er slik, norske menn er ikke slik som de mennene de er vant til. For eksempel, vi banker dere ikke. Vi voldtar dere ikke, vi låser ikke inn dere og kontrollerer hva dere gjør. Vi voldtar ikke barn eller kameler. Vi er ikke ultra-religiøse og voldelige. Og vi er veldig hvite i huden. Så det er klart det blir en kultur-kræsj, de rett og slett liker oss ikke. Synd, jeg har ikke noe imot dem men jeg nekter å la meg bli behandlet som en syk hund bare for å bli kjent med noen.

En ting som jeg lurer på om innvandrerkvinner vet. Vet dere hva mennenene deres driver med når dere sitter innelåst hjemme og lager mat? De er ute og drikker og voldtar norske kvinner. Så det er en ironi her et sted. Det er vanskelig å møte kvinner fordi de er opptatt med å bli voldtatt av mennene til noen andre kvinner som de voldtektsmennene har låst inne hjemme. Morsomt. Jeg savner Norge jeg, det kaoset vi lever i nå om dagen er ikke det Norge jeg kjenner og elsker.

Caroline

25.07.2017 kl.22:01

Selvfølgelig måtte det komme inn menn i debatten og lede den rett inn på rasismesporet. Dette har ingen ting med rasisme å gjøre, men er et spørsmål om kultur og kulturenes ukultur.

Som kvinne i servicebransjen kan jeg bekrefte at det finnes noen etnisk norske menn med et ganske farlig og lite sjarmerende kvinnesyn der ute. Jeg har opplevd mye rart og diskriminerende på jobb, rett og slett fordi jeg er kvinne. Nei, mine mannlige kollegaer har aldri hatt en kunde som har klappet seg på lårene og bedt dem om å sette seg på fanget hans. Det har derimot jeg. Kunden var etnisk norsk/britisk (snakket norsk, hevdet faren var han som "oppfant" Gordon Gin). Dette skjedde i skobutikken jeg jobbet i.

Både innvandrermenn og etnisk norske menn har vist at de har et uholdbart kvinnesyn i hvordan de har oppført seg mot meg kontra mannlige kollegaer. Mange etnisk norske menn mangler en respekt for kvinner og det patriarkalske samfunnet ligger godt innplantet i en del menn her hjemme også dessverre. Tro meg, ingen kan være så ufyselig som en norsk full mann på 50 +.

Det er helt tydelig at det ligger en ukultur hos mange menn i at de har blitt oppdratt til å tenke på kvinnen som det svake kjønn og det ligger i boende i mange menn at de vet bedre enn den lille jenta, selv om den lille jenta er en kvalifisert voksen kvinne. Det er faktisk ganske skremmende å se hvor mange norske menn som har denne holdningen i seg med tanke på hvor langt Norge har kommet på likestillingsfronten.

Skriv en ny kommentar

hits