hits

Oktoberbarna- føleri eller fakta?

Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Debatten om de såkalte «Oktober-barna» har vært en vanskelig og vond diskusjon. Dette dreier seg om skjebnene til enkeltmennesker. I det øyeblikket de trer frem med sine historier, setter alvoret inn. Samtidig må man huske at Norge er en rettstat og saksbehandlere forvalter regler og lover. Det er mer føleri i denne debatten enn det er kunnskap. Som tolk er jeg en smule lei av følelsesladde "Er du uten sympati, Listhaug"-innlegg. Folk er mer opptatt av personen Sylvi Listhaug enn å høre på fakta.

For de av oss som jobber med utlendingssaker og ser fra nært hold hvilken kompetanse som blir brukt og ressurser som blir satt i gang for å undersøke asylsøknadene, får saken en annen vinkel. Etter definisjon regnes man som asylsøker i Norge når (man mener) man er forfulgt. Enorme ressurser blir satt i gang for å verifisere ens historie, for å finne ut om vedkommende lyver eller ikke. Nå kan man alltids mene at saksbehandlingen, tolkeprosessen eller formidling av ens historie har vært mangelfull, men de som til syvende og sist får avslag på asylsøknaden etter en lang runde med klager og saksbehandling er ofte de som ikke har krav på beskyttelse og dermed må forlate landet.

Hver søknad som baseres eller inneholder løgn gjør at kvoten for de som faktisk blir forfulgt og ligger et stykke unna fengsel og døden mindre. En ikke-faktabasert debatt går på bekostning av de som virkelig trenger beskyttelse. Asylkvoten etter asylkonvensjonen er liten for et lite land som Norge. Jenter og kvinner som blir utsatt for overgrep, homofile som risikerer livet på grunn av deres legning, folk som virkelig er mål for Taliban er de som trenger mest beskyttelse, ikke en gruppe med ungdommer som reiser sammen for å få et bedre liv. Drømmen om en lys fremtid og et bedre liv er forståelig og legitim, men langt fra nok til å kunne få asyl.

Videre er det slikt at dersom de får bli, selv om de ikke har krav på beskyttelse, vil de formidle dette budskapet til de som sitter i hjemlandet. Det er en desperat situasjon og ingen kan klandre de som kommer. Samtidig som man må finne ut hvordan man kan hjelpe de som har mest behov for hjelp.

Debatten dreier seg ikke om 300-500 sympatiske gutter som jeg så inderlig håper har det bra og forblir i Norge, selv om de har fått avslag, men om de som igjen blir oppmuntret til å ta den farlige, vanskelige reisen så lenge denne naiviteten fortsetter. Debatten dreier seg om de som virkelig trenger beskyttelse, men som forblir og møter sine bitre skjebner.

 

 

 

18 kommentarer
Judas Iscaroit

Judas Iscaroit

Løsningen er å fjerne multikulturen og la disse integreres i sitt eget land. Alle vet at disse lyver og er kun ulovlige økonomiske migranter uten noen form for rett eller krav å være her.

Det er deres eget land å ta vare på sine egne borgere.

-rart å se at det å inneha følelser og ha evnen til empati og omsorg blir fremstilt som noe negativt.

Det er vel heller det at det hos visse mennesker er mangel på følelser som er det store problemet.

Det er jo følelser som har medført at du Mina Bai kan sitte i landet Norge å rakke ned på alt som er av din egen kultur.

Det er jo også følelser som gjør at du forfatter slike blogginnlegg som du bruker til å rakke ned på alt som er fra din egen kultur og nå rakker du jammen ned på min også her jeg sitter å har følelser, aldri glem at uten følelser hos disse du rakker ned på så ville du aldri fått lov til å komme hit. Hvis det var a Sylvi som bestemte den gang du kom hit, tror du at du hadde sittet her nå da?

Takk Mina for et godt, velformulert, følsomt og samtidig ikke naivt innlegg. Saken rundt oktoberbarna er vanskelig, men jeg synes du tar den på kornet. Det det egentlig dreier seg om er at asylinstituttet ikke må misbrukes av de som er økonomiske flyktninger.

Samtidig må jeg bare beklage forrige kommentar foran meg. Jeg oppfordrer vedkommende å lese artikkelen en gang til.

Grei kronikk, men betyr ingenting. Våre politikere følger stortingsmelding 74 uansett og Norges skjebne er forseglet.

Det er bare et tidsspørsmål om når folkemordet på etniske nordmenn er fullført og landet blir en islamsk stat., helt i tråd med ovennevnte melding.

Veldig bra skrevet Mina.

At politikere ikke forstår at land ikke kan styres av følelser sier bare hvor dårlige politikere vi har i Norge.

Norge burde også slutte å dele ut statsborgerskap i hytt og pine. Alle burde fått midlertidig opphold, ingenting mer. Om Norsk lover blir brutt under søknadsprosessen burde søkeren bli sendt ut ASAP.

Om Europa og Norge skal overleve bør det komme asyl-innstramminger ASAP. Alle som ikke var forfulgt burde vært snudd på grensen. Slik det er nå er det flere økonomiske asylsøkere en forfulgte som får opphold. Dårlig økonomi er ikke asylgrunn, selv om venstresiden tror det er det.

Alle land trenger grenser og regler som ikke er basert på naive følelser og fakkeltog.

Ja, det e heilt forferdelegt med dei stakkars barna, vettu. Det e når me ser kossen dei blir handsama at alle hjertevarme menneskje på venstresiå skjønne kor grusomt det blir når det barra e kalde fakta og ikkje dei hjertevarme kjenslene så ska avgjera kossen landet blir styrt. Det e då me skjønne kor viktigt det e med MDG, SV og Raudt så vil at barra kjensler ska vær avgjerande for politikken, då hadde alle dei stakkars barna fått både permanent opphald og statsborgarskap på dagen, vettu, og det e'kje barra lurt, det e kjempelurt.

Kai Inge Buseth

Kai Inge Buseth

AndersInge

>>"Norge burde også slutte å dele ut statsborgerskap i hytt og pine." Her er du ved kjernen av problemet og det virkelig avslørende for venstresidens engasjement og føleri i invandringspolitikken. Ikke bare velger de å bruke enorme resurser på å hjelpe relativt få her i eget land istedenfor å hjelpe tifold for den samme summen i nærområdene, men de deler ut statsborgerskap som om det var drops. Hvorfor det? Svaret er nærliggende: Kun slik får de nytte av de importerte "nødlidende", ved at disse stemmer på Støre. Folk med midlertidig opphold kan ikke det og er således uten nytteverdi for venstresiden. Skal det sløses med penger fra felleskassen vil venstresiden i alle fall ha noe igjen for pengene. Nemlig velgere som kan bringe dem til makten. Folket må derfor forlange folkeavstemning om saken så det kan bli slutt på at venstresiden kjøper seg velgere med skattebetalernes penger.

Problemet er at venstresiden har plassert sine lukkede nettverk i medias redaksjoner - og styrer kampanjene derfra.

Og når media sier hopp så hopper våre svake politikere.

Det er på tide at vi får vite hvilke lukkede nettverk som har makt og personer plassert i norsk media, inklusive NRK. Det ser ut til at radikale kvinner er godt representert i disse nettverkene.

Media forlanger åpenhet - men er lukket selv.

Man tror man er så snill og god, men egentlig ser man ikke lenger enn sin egen nese.

Det er vanskelig å se det store bildet. Å se de lange linjene kan være utfordrende. Det er mye lettere å bare gå minste motstands vei hele tiden og si ja til alt. Av 'vanlige folk' er det kanskje ikke mer å forvente, men denne holdningen kan IKKE våre politikere ha!

To the point, Mina! Veeldig bra!Returmotstanderne bruker tre teknikker i debatten:

- Diskreditere sine motstandere gjennom å fremstille dem som hjerteløse og assosiere dem med Frp

- Fortegne virkeligheten gjennom å late som om det er de med beskyttelsesbehov som skal sendes ut

- Late som om de som skal sendes ut er "traumatiserte barn" som ikke har noe nettverk og som ikke kan klare seg selv i Afghanistan (etter å ha klart seg selv i flere år gjennom fremmede kulturer i Europa)

Øivind Hundal

Øivind Hundal

Dessverre er det krig og elendighet i deres eget land. Synd, men sant. Da er det, igjen dessverre, deres fordømte plikt å gjøre noe med det. Det er krig. Da er det, igjen dessverre, muligheter for å bli drept. Noen vil ikke klare det, andre får oppgaver som ikke innebærer å være soldat, andre får oppgaver som best lar seg gjøre fra utlandet. Men det er DERES fordømte plikt å bidra til jobben det er å gjøre Afghanistan til et bedre land. DE har det primære ansvaret. Verden er dessverre et ille sted til tider. Det forandrer ikke en døyt på at det er DERES jobb.

Ikke vær klarsynt Mina. Skal du komme frem i Norge, må du være "opprørt" i beste sendetid, og underbygge det med en tirade av usakligheter, og fremføre det med en viss harme, helt på grensen til sammenbrudd.(eks Liv Andersen SV)

Kan du nevne en spesiell skjebne , og omtale med et fremmed navn (feks Mustafa), som om Mustafa er lyttere eller seerne sitt fulle ansvar, er du helt klart innafor i den kulturelle og politiske elite sin boble.

I det hele tatt, påta deg skyld for all urett i verden, og alle andre som ikke føler noen skyld, skal betale og rette opp all urett.

Da får du al den tid du trenger, og vil bli en "viktig" samfunnsdebattant som får "stor respekt"

Takk, Mina!Du bidrar til en faktabasert debatt!ALLE, med og uten empati,bør også lese bloggen fra en veteran som har kjempet for afghaneres frihet-i Afghanistan.Øivind Hundal:helt enig!

Kan venstresiden forklare hvorfor vernepliktige Afghanske menn over 18 år skal bli i Norge, mens norske vernepliktige menn skal sendes til Afghanistan?

Norske politikere må lytte mindre til journalistenes kampanjer i media (godt organisert) og mer til sine velgere og sunn fornuft.

Det viktigste var å påføre Frp et nederlag - at norske menn kan dø i Afghanistan spiller ingen rolle - absolutt ingen rolle.

Slik er norske politikere.

Det er ikke bare ressurssterke Afghanere som sender sine barna som anker til Norge og vest Europa. Flere andre fra Midtøsten og Afrika gjør det. Praksisen har vært slik at i behandlingen av søknader fra mindre årige legges det vekt på barnets beste og aller fleste får opphold. Dette skjer selv om de har ikke krav på beskyttelse. Dette er urettferdig fordi bare rike foreldre eller familier som har råd til å betale til reisen til Europa utnytter systemet.

Personlig håper jeg samtlige i denne fortroppen av unge menn som har fått avslag blir sendt hjem, og snarest mulig. De er sendt hit for å få opphold og statsborgerskap, for så å hente familiemedlemmer på rekke og rad ved familiegjenforening. Dere som ikke skjønner dette bør få hodene deres sjekka av profesjonelle. Dette er ikke det asylinstituttet er ment for, og de som virkelig trenger hjelp befinner seg helt andre steder. Vi bør ta i mot en andel kvoteflyktninger fra flyktningleirer som intervjues, granskes og nøye velges ut, og ingen andre. Å møte opp personlig på grensa og snike i køen bør føre til umiddelbar uttransportering og ingen behandling av søknaden. Møter du opp på Gardermoen etter å ha brent papirene dine og slipt ned fingertuppene, havner du rett på lukka mottak og blir sittende der til du gjør rede for hvem du er og kan sendes ut. Nekter du det, får du bare sitte der, enkelt og greit. At voldlige erkekriminelle asylsøkere med endelig avslag går fritt rundt i samfunnet her, er en eneste stor skam og hån mot det norske folk! For ikke lenge siden ble noen myrdet av en av de på åpen gate like ved der jeg bor. Den norske venstresidens holdninger til asyl og innvandring er direkte skammelig og en trussel mot det norske folks levemåte og sikkerhet. Taliban kontrollerer i dag kun en liten del av Afghanistan, og somaliland nord i Somalia er regnet som et trygt område. Man må jo da spørre seg hvorfor ikke de som reiser hit halvveis rundt jorda i stedet flytter til andre og tryggere deler av eget land eller naboland. Begrunnelsen er meget enkel, og den heter den norske velferdsstat. Dessverre er store deler av den norske velgermassen ikke interessert eller intelligent nok til å sette seg inn i verden og realiteter, og står heller og skriker basert på lettvint føleri og manglende kunnskap.

De samme folkene tror også at de over 40 milliardene de/vi gir i bistand hvert år bidrar til masse positivt og hjelper folk i fattige land til et bedre liv. Vi som studerer dette, leser norad rapporter etc vet dog bedre. Jevnt over er folk så uopplyste og ignorante i saker de "brenner for" at det er til å få fnatt av. Våre politikere er intet unntak..

Støre og Ap ønsker kun å hevne seg på Listhaug og gi henne skylden for deres elendige valgresultat. Det hele er personlige agendaer i likhet med Ap's iherdige forsøk på å ødelegge for Hagen.

Lars

Eneste mulighet i Afghanistan er å brenne

alle opiumsåkrene snarest ! Så kan det bli slutt på krigen.

Det er salg av opium som holder liv i

Taliban, og den blir solgt som heroin i vesten.

Heroin tok livet av 64000 unge i USA i fjor. Hvor lenge kan vesten «lekekrige»

og la fienden vinne?Alle unge afghanere i Norge kan få jordbruksudannelse

Skriv en ny kommentar